Uutinen

Järjestöt: Loppu Maailmanpankin ehdoille - tai rahoitukselle

Euroopan hallitusten on mietittävä uudelleen kehitysrahoituksensa suuntaamista, jos Maailmanpankki ei lopeta talouspoliittisten ehtojen asettamista ja fossiilisten polttoaineiden tukemista, kansalaisjärjestöt vaativat kannanotossaan.
Sanna Jäppinen
2.3.2007

Eurooppalaiset kehitys- ja globaaliteemoja seuraavat kansalaisjärjestöt lähettivät Eurodad-verkoston johdolla 2. maaliskuuta maittensa valtiovarain- ja kehitysministereille kannanoton Maailmanpankin toimintaperiaatteista. Järjestöjen mukaan pankki väheksyy köyhien maiden kykyä etsiä omat kehityspolkunsa ja on usein toimillaan jopa syventänyt köyhyyttä.

Hallitusten edustajat kokoontuvat Pariisissa 5.-6. maaliskuuta aloittaakseen neuvottelut Maailmanpankin seuraavasta IDA-sopimuskaudesta ja rahoituksesta vuosille 2008-2011.

Pankin kansainvälisen kehitysjärjestön IDA:n (International Development Association) rahastosta myönnetään luottoja köyhimmille kehitysmaille. Kokouksessa on tarkkailijoina myös kehitysmaiden edustajia, mutta kansalaisyhteiskunta ei ole mukana. Järjestöt vaativat tähän muutosta, jotta rahoitusprosessi olisi mahdollisimman läpinäkyvä.

Järjestöt vetoavat kannanotossaan hallituksiin, jotka miettivät jatkorahoitustaan Maailmanpankille. Keskeisinä vaatimuksina rahoituksen jatkamiselle järjestöt pitävät sitä, että pankki lopettaa lainojen talouspoliittisen ehdollistamisen ja fossiilisten polttoaineiden tukemisen.

Pankin lainaehdot - kuten vaatimukset yksityistämisestä ja kaupan vapauttamisesta - jättävät kannanoton mukaan köyhille maille niukasti poliittista itsemääräämisoikeutta ja liikkumavaraa. Maailmanpankki myös jatkaa edelleen fossiilisten polttoaineiden käytön tukemista, vaikka vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat kiistämättömät. Pankin pitäisi järjestöjen mukaan selkeästi tukea nykyistä enemmän uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja pyrkimyksiä energiatehokkuuteen.

Euroopan maat ovat suurimpia avunantajia ja Maailmapankkiryhmän tärkeimpiä rahoittajia. Kehitysrahoituksen toimivuuden tarkistaminen on tarpeen, sillä esimerkiksi OECD:n helmikuun lopussa julkaistussa kehitysapuraportissa todettiin, että rahoitusta pitäisi lisätä vuosittain yli kaksi kertaa viime vuosia nopeammin, jos erityisesti Afrikka-apu aiotaan lupausten mukaisesti tuplata vuoteen 2010 mennessä.

Myös YK:n vuosituhattavoitteet uhkaavat nykytahdilla jäädä saavuttamatta.

"Suomella mahdollisuus näyttää esimerkkiä"

Kannanotossa on mukana 64 kansalaisjärjestöä, myös Kepa.

"Vaikka Suomi on pieni maa ja pieni rahoittaja, voimme lähettää poliittisen viestin", Kepan kehityspoliittinen sihteeri Valia Wistuba toteaa Suomen hallituksen vaikutusmahdollisuuksista.

Wistuban mukaan Suomen olisi otettava kantaa siihen, minkätyyppisiä kanavia halutaan kehitysrahoituksessa suosia. "Hyväksymmekö instituutiot, jotka eivät kunnioita kehitysmaiden itsemääräämisoikeuteen perustuvaa politiikkaa?"

Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomella voi olla mahdollisuuksia näyttää maailmanlaajuisesti mallia siihen, että toimitaan johdonmukaisesti kehitysmaiden omistajuuden puolesta, Wistuba muistuttaa.

Esimerkiksi Norja on ollut viime aikoina edelläkävijänä velkakysymyksissä sen mitätöityä syksyllä viiden kehitysmaan epäoikeutetut velat.

Lisää tietoa aiheesta