Uutinen

Järjestöt: Kumppanuudelle tarvitaan uusia tukimuotoja

Kepan seminaarissa kehitysyhteistyön laadusta toivottiin uudenlaisia mahdollisuuksia järjestöjen kumppanuustoiminnan rahoitukseen.
Sini Kuvaja
20.4.2005

Hyvä kehitysyhteistyö on kumppanuutta, jota on vaikea mahduttaa projektin muotoon. Tätä mieltä olivat järjestöt, jotka kokoontuivat Kepan seminaariin keskustelemaan kehitysyhteistyön laadusta.

Tilaisuudessa useat puhujat toivoivat rahoitusikkunaa, joka mahdollistaisi kumppanuuden rakentamisen ennen hanketyötä tai yhteistyön jatkamisen saman kumppanin kanssa hankkeen loputtua esimerkiksi pohjana uudelle hankkeelle. Vaikka saman kumppanin kanssa voikin toteuttaa useita hankkeita peräkkäin, järjestöt kaipasivat tukea myös hankemuodosta poikkeavalle yhteistyölle.

Tutkija Tiina Kontinen kuvasi tätä siirtymistä projekteista prosesseihin yhtenä muutoksena järjestöjen työssä. Hän nosti esiin ajankohtaisia kysymyksiä: pitäisikö siirtyä palvelujen tarjoamisesta poliittiseen vaikuttamiseen ja pitäisikö toimijoiden olla useammin vapaaehtoisten sijaan lähes ammattilaisia? Vai halutaanko säilyttää kehitysyhteistyön monimuotoisuus, Kontinen kysyi.

Seminaarissa toivottiin, että yhä useammat kansalaiset saisivat äänensä kuuluviin. Suomessa ulkoministeriön toivottiin keskustelevan entistä enemmän kansalaisjärjestöjen kanssa, ja Kepan toivottiin kutsuvan koolle etelän kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Osa puhujista painotti projektin pyörittämiseen liittyvän paperisodan käyneen liialliseksi vapaaehtoisvoimin hallittavaksi. "Hakemuspaperien täyttäminen on projektislangin kirjoituskilpailu", kritisoi Antti Pelttari Suomi-Nicaragua-seurasta.

Pelttarin mukaan on järjetöntä, että pienen järjestön pitää käyttää toimintansa kriteereinä vuosituhattavoitteita, kun vaikkapa yksin kestävän kehityksen kriteereitä mitataan Suomessa noin 100 indikaattorilla. Köyhyyttä ei ehkä poisteta, mutta pieni järjestö pystyy saamaan paljon hyvää aikaan vähin kustannuksin, Pelttari muistutti.