Uutinen

Järjestöt haluavat lopettaa vastakkainasettelun

Järjestöjen näkemykset ulkoministeriön valmistelemaan kansalaisjärjestölinjaukseen toimitettiin ministeri Paula Lehtomäelle 9.6.
Pasi Nokelainen
9.6.2006
Matti Lahtinen ja Anja Malm (Kuva: Esa Salminen) UM:n Matti Lahtinen ja Kuurojen Liiton Anja Malm kohtasivat työryhmätyöskentelyn lopputilaisuudessa Kepassa 8.6.

Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt ottivat nopeasti kopin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen niille huhtikuussa heittämästä haasteesta: järjestöjen ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjausta varten tuottama asiakirja toimitettiin Lehtomäelle 9. kesäkuuta.

Työryhmissä touko- ja kesäkuun alun aikana valmisteltu paperi ottaa kantaa muun muassa järjestöjen työn Suomen kehityspolitiikalle tuottamaan lisäarvoon, kehitysyhteistyön laatuun sekä ministeriön ja järjestöjen välisten suhteiden järjestämiseen toimiviksi.

Paperissa peräänkuulutetaan esimerkiksi ajoittain ilmenevän ministeriön ja kansalaisjärjestöjen välisen vastakkainasettelun muuttamista aidoksi asiantuntijoiden väliseksi vuoropuheluksi. Askel tähän suuntaan oli jo kaikille järjestöille avoin työryhmätyöskentely itsessään, sillä siihen ulkoministeriön virkamiehet osallistuivat aktiivisesti.

"Epäselviin kysymyksiin tuli heti virkamiehiltä vastaus, jos esimerkiksi jonkin asian toteuttamiselle oli hallinnollinen este", iloitsee paperin valmistelusta Kepan puolesta vastannut järjestökoordinaattori Auli Starck.

Strackin kanssa samoilla linjoilla on varsinaista kansalaisjärjestölinjausta koostava ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön virkamies, ylitarkastaja Matti Lahtinen.

"Työryhmissä ei tullut vastaan isoja sisällöllisiä yllätyksiä. Positiivisinta oli ehkä keskusteluyhteyden tiivistyminen järjestöjen välillä ja ministeriön kanssa", sanoo Lahtinen.

Kommenttikierros kesällä

Matti Lahtisen mukaan järjestöjen näkemykset huomioidaan varsinaisessa kansalaisjärjestölinjauksessa. Linjausluonnoksen on tarkoitus valmistua jo 30. kesäkuuta mennessä, koska heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi painaa päälle.

"Nyt on koossa noin 20-sivuinen perusaineisto. Näistä päivistä eteenpäin alkaa tiivistys alle puoleen lopullista tekstiä varten", kertoo Lahtinen.

Valmis asiakirjaluonnos lähtee laajalle lausuntokierrokselle, myös järjestöille. Kommentointiaikaa ei ole Lahtisen mukaan vielä päätetty, mutta järjestöjen tulisi olla kesälläkin valppaana.

"Uteliaana ja jännittyneenä odotan, mitä ministeriöstä tulee ulos", totesi yksikönpäällikkö Anja Malm Kuurojen Liitosta järjestöjen yhteisen työryhmän loppukokouksessa.

"Tässä on syntynyt paljon asioita ja uusia käytännön ehdotuksia. Kaikki asiat eivät varmasti sinne (kansalaisjärjestölinjaukseen) kuitenkaan mahdu. Täytyy pitää huolta, että pois jääviinkin kysymyksiin saadaan vastaus", vastasi Lahtisen.

Lahtisen mukaan työryhmätyöstä voisi tehdä jatkuvaa ja toivoi, että sitä voitaisiin käyttää myös linjauksen toimeenpanossa. Ministeri Lehtomäen on tarkoitus hyväksyä linjaus vielä ensi syksyn aikana. Sen jälkeen alkaa täytäntöönpano, mm. hanketukiohjeiden ja -asiakirjojen uudistaminen.

Järjestöjen näkemykset sisältävää asiakirjaa voi kommentoida 11. elokuuta asti Kepan jäsenille tarkoitetussa extranetissä sekä järjestökoordinaattori Auli Starckille. Lue asiakirja (pdf).

Lisää tietoa aiheesta