Uutinen

Järjestöt haluavat avustusta kansainvälisen adoption tueksi

Näinä päivinä käydään adoptioavustuksesta harvinaisen kiinnostavaa keskustelua eduskunnassa. Järjestöt haluavat, eduskunta haluaa, vastuuministeri haluaa, mutta valtiovarainministeri ei halua. Tuttu juttu, mutta uudet keinot?
Juha Rekola
9.6.2002

Hyväksyessään vuoden 2002 talousarvion Eduskunta edellytti yksimielisesti, että hallitus antaa esityksen laiksi avustuksesta kansainväliseen adoptioon siten, että avustuksen myöntämiseen tarvittavat määrärahat olisi voitu sisällyttää nyt toukokuussa annettuun lisäbudjettiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittikin 230 000 euroa lisämäärärahaa, mutta yllättäen esitys kaatui valtiovarainministeriön periaatteelliseen lisämenojen vastustukseen.

Adoptioasioiden kanssa tekemisisssä olevat ovat useasti kiinnittäneet huomiota tarpeeseen kohdella adoptioperheitä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Meillä yhteiskunta tarjoaa tasokkaat äitiysneuvolat ja synnytyssairaalat ja jos kaivattua lasta ei ala kuulua, osallistuu se tutkimusten ja hoitojenkin maksuihin.

Pohjoismaiden hyvä esimerkkiAdotiota haluaville yhteiskunta puolestaan antaa maksutonta neuvontaa ja myöntää ilmaiseksi siihen luvan. Muista kuluista adoption hakijat vastaavat kokonaan itse. Itse asiassa prosessista virtaa satoja euroja valtion kassaan mm. notaarin ja ulkoministeriön leimamaksuina tai kansalaisuusilmoitusmaksun muodossa.

Adoptiopalvelunantajien arvioimat kansainvälisen adoption kokonaismaksut vaihtelevat 5 300 - 16 400 euron välillä. Suomalaisia lapsia adoptoitavaksi ei juurikaan ole.

Ruotsissa adoptioavustus tuli voimaan vuonna 1989 (nyt 40 000 SEK), Norjassa 1994 (20 000 NOK v. 2000) ja Tanskassakin perheitä avustetaan (36 000 DKK). Isoissa adoptiomaissa Hollannissa ja Yhdysvalloissa kulujen kompensointi tapahtuu verovähennysten kautta.

Kansantaloudellisesti tukisummat ovat mitättömiä. Vuositasolla pohjoismaisen kokoisen adoptioavustuksen kustannusten on Suomessa arvioitu olevan vajaat 700 000 euroa eli vain hieman yli 4 miljoonaa markkaa. Onko tämä paljon vai vähän? Vuonna 2001 Suomessa syntyi noin 57 000 lasta ja adoption kautta maahan tuli 218 lasta. Adoptioiden lisääntyessäkin muut syntyvyyden heilahtelut aiheuttavat kyllä paljon suurempia laskennallisia ongelmia valtion taloudelle. Lisäksi tulee muistaa, että adoptioavustus ei tietenkään tule kattamaan kaikkia adoptiosta aiheutuvia kuluja, vaan perheet edelleen vastaavat niistä pääasiassa itse.

Adoptioavustus on hyvää ja halpaa politiikkaaAdoptioon kannustaminen ja adoptioavustuksen käyttöönotto on hyvää perhepolitiikkaa ja mitä parhainta väestö- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Osmo Soininvaara totesi eräässä adoptiota koskevassa keskustelussa adoptiolasten olevan oivia suvaitsevaisuuskasvattajia, koska "he ovat erinäköisiä, mutta tuntevat säännöt". Tällä voisi olla merkitystä, kun Suomeenkin luultavasti tarvitaan lisää työväkeä ulkomailta.

Vaikka adoptioavustus tuleekin helpottamaan perheiden tilannetta, paljon jää korjattavaa ennen kuin adoptioperheet ovat tasa-arvoisia biologisten perheiden kanssa. Vanhempainvapaa ja isyysvapaa ovat adoptioperheille jostain käsittämättömästä syystä lyhyempiä eikä kotihoidontukea ole mahdollista saada ollenkaan, jos lapsi on tullessaan 2,5-vuotias tai vanhempi.

Ruotsissa tämä on ratkaistu niin, että adoptoitua lasta kohdellaan kuten biologista, hän siis "syntyy" kaikkine oikeuksineen, kun tulee perheeseen. Tämän soisi tapahtuvan myös Suomessa, koska kyse ei ole vain aikuisten oikeudesta vanhempainvapaisiin, vaan nimenomaan ja ensisijaisesti lapsen oikeudesta vanhempiinsa. Joillakin lapsilla on taustalla rankkojakin kokemuksia eivätkä monet ole koskaan ennen asuneet perheessä. Rauhallinen alku koko perheen sopeutumiselle vaikuttaa suotuisasti lapsen kehitykseen uudessa kotimaassaan.

Kiireellinen käsittely tarpeenEduskunta on nyt ryhtynyt ilahduttavasti puolustamaan omaa aloitettaan. Valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaosto piti asiaa niin tärkeänä, että jätti siitä lakialoitteen pikaiseen käsittelyyn.

Toivomme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelevän tämän lakimuutoksen myönteisessä hengessä jo ennen juhannusta, niin että jo lisäbudjetissa voitaisiin osoittaa määrärahat 1.9. voimaan tulevalle laille. Vetoamme myös valtiovarainministeriöön ja -ministeriin, että tässä asiassa vastustus ja viivytys voitaisiin lopettaa. On selvästi eduskunnan tahdon mukaista, että adoptioavustus saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Järjestöjen kannanotto:Hyväksyessään vuoden 2002 talousarvion Eduskunta edellytti yksimielisesti, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi avustuksesta kansainväliseen adoptioon siten, että avustuksen myöntämiseen tarvittavat määrärahat olisi voitu sisällyttää keväällä 2002 annettavaan lisätalousarvioesitykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittikin lisämäärärahaa, mutta yllättäen esitys kaatui lisäbudjettiriihessä valtiovarainministeriön vastustukseen.

Olemme useasti kiinnittäneet huomiota tarpeeseen kohdella adoptioperheitä yhdenvertaisesti muiden suomalaisten perheiden kanssa. Kysymys on periaatteellisesti olennaisen tärkeästä ja adoptioperheiden talouden kannalta merkittävästä asiasta. Adoptioon kannustaminen ja adoptioavustuksen käyttöönotto on myös hyvää perhepolitiikkaa ja mitä parhainta väestö- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Kansantaloudellisesti summat ovat mitättömiä.

Eduskunta on nyt ryhtynyt yli puoluerajojen ilahduttavasti puolustamaan omaa aloitettaan Valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaosto on pitänyt asiaa niin tärkeänä, että on jättänyt siitä lakialoitteen pikaiseen käsittelyyn.

Toivomme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelevän lakimuutoksen myönteisessä hengessä ja sellaisessa aikataulussa että jo nyt käsittelyssä olevassa lisäbudjetissa voitaisiin osoittaa määrärahat 1.9.2002 voimaan tulevalle laille.

Vetoamme myös valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin, että tässä asiassa vastustus ja viivytys voitaisiin lopettaa. On selvästi eduskunnan tahdon mukaista, että adoptioavustus saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Adoptiolasten vanhemmat ry
Interpedia ry
Pelastakaa Lapset ry
Yhteiset Lapsemme ry
Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kepa