Uutinen

Järjestöt: EU:n kehitysministerien puututtava EPA-sopimuksiin

Kansalaisjärjestöt muistuttivat EU:n kehitysministereille, että Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden kanssa neuvoteltavat EPA-kauppasopimukset eivät nykymuodossaan tue kehitystä ja köyhyyden vähentämistä.
Sanna Jäppinen
14.3.2007

"Euroopan komissio ajaa esityksiä, jotka ovat syvästi kehityksen vastaisia ", totesi Oxfam-kansalaisjärjestön Brysselin-toimiston johtaja Luis Morago viitaten EPA-kauppasopimuksiin, joita EU parhaillaan neuvottelee Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden (AKT-maat) eli entisten siirtomaiden kanssa. Sopimusten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2008.

Oxfamin ohella Traidcraft- ja World Economy, Ecology & Development (WEED) -järjestöt vetosivat EU:n kehitysministereihin näiden kokoontuessa 12.-13. maaliskuuta Bonnissa.

"EU:n ajama kaupan vapauttaminen menee paljon pidemmälle kuin Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvottelut", Klaus Schilder WEEDistä huomautti ja viittasi muun muassa sijoituksiin - aihepiiriin, jonka kehitysmaat ovat onnistuneet pitämään WTO-neuvottelujen ulkopuolella.

Sophie Powell Traidcraftista totesi, että nykyiset EPA-kaavailut heikentävät mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja estävät kehityksen myös tulevaisuudessa.

"Jos köyhät maat eivät allekirjoita sopimuksia, ne ovat vaarassa menettää tärkeitä suosituimmuusasemia kaupassa ja jopa kehitysapua. Maat ovat mahdottomassa tilanteessa, ja silti Euroopan komissio pitää neuvotteluissa kiinni tämän vuoden loppuun asetusta määräajasta ja kieltäytyy keskustelemasta vaihtoehdoista. Jäsenvaltioiden on puututtava tähän ja lopetettava epäoikeudenmukainen painostus", Powell sanoi.

Järjestöt vaativat kehitysministereitä varmistamaan, että EPA-sopimuksia ei laadita vastavuoroisiksi, eli että esimerkiksi markkinoiden avaaminen ei koskisi molempia osapuolia yhtä lailla. Lisäksi nykyiset kauppajärjestelyt tulisi pitää voimassa, kunnes löydetään vaihtoehtoisia malleja.

Järjestöjen mukaan köyhille maille olisi kehitysavun ohella taattava lisärahoitusta kaupan, tuotannon ja infrastruktuurin kehittämiseen. Tämä apu ei saisi olla riippuvaista EPA-sopimuksen allekirjoittamista.

Lisää tietoa aiheesta