Uutinen

Järjestöt: EU:n kehitysapu ei pure köyhyyteen

Alle puolet Euroopan komission hyväksymästä kehitysavusta kohdistuu köyhyyden vähentämiseen. Terveydenhuolto ja koulutus uhkaavat jäädä avunantajamaiden yritysten etujen varjoon, kansalaisjärjestöjen tuore raportti soimaa.
David Cronin
22.9.2008

IPS -- YK:n yleiskokous asetti vuonna 2000 kahdeksan köyhyyden vähentämiseen pyrkivää vuosituhannen kehitystavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Edistystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan YK:n korkean tason kokouksessa syyskuun lopulla.

Vaikka Euroopan unioni on sitoutunut rahoittamaan työtä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi, sen komissio antaa nyt vähemmän tukea peruskoulutukselle köyhissä maissa kuin vuosituhannen alussa, köyhyyden vastaisten järjestöjen yhteistyöverkosto Alliance2015 toteaa.

Verkoston viidennen vuosiraportin mukaan peruskoulutuksen osuus EU:n tuesta laski neljästä prosentista vuonna 2000 noin 1,6 prosenttiin vuonna 2006.

Terveydenhuollon tuen osuus kuitenkin nousi 1,5 prosentista 2,8 prosenttiin. Järjestöjen mukaan vielä on paljon tehtävää, jos komissio aikoo pitää kiinni lupauksestaan osoittaa viidennes kaikesta avusta terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

"Rohkaisevaa edistystä on tapahtunut, mutt a on vielä pitkä matka siihen, että EU-komission antama kehitysapu palvelee vuosituhattavoitteiden saavuttamista", Alliance2015:n puheenjohtaja Vagn Berthelsen sanoo.

Kohdistus pielessä

Berthelsenin mukaan terveydenhuolto ja koulutus voivat unohtua, koska avunantajamaat suuntautuvat sektoreille, jotka poikivat hankintoja niiden omille yrityksille.

Raportti kyseenalaistaa sen, kohdentuuko EU:n kehitysapu köyhimpiin maihin. Vuonna 2000 komission avusta 34 prosenttia meni vähiten kehittyneille maille. Vuonna 2006 osuus oli laskenut 27 prosenttiin.

Vuosituhattavoitteisiin kuuluu nälkää näkevien määrän puolittaminen. Raportin mukaan tämä tavoite ei ole riittävästi esillä EU-komission hankkeissa.

YK:n tuoreimpien arvioiden mukaan aliravittujen lasten osuus laski 33 prosentista vuonna 1990 noin 26 prosenttiin vuonna 2006. Vauhti ei ole riittävä puolittamaan nälkäisten määrää vuoteen 2015 mennessä. Yli 140 miljoonaa lasta kärsii YK:n mukaan aliravitsemuksesta.

Lisäksi noin 38 miljoonaa lasta jää ulos peruskoulusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, vaikka edistystä onkin tapahtunut vuodesta 2000. Etelä-Aasiassa 18 miljoonaa lasta ei käy peruskoulua, vaikka siellä 90 prosenttia ikäluokasta pääsee opintielle.

Myös komissio kaipaa parempaa seurantaa

Kansalaisjärjestöjen Eurostep-verkoston johtajan Simon Stockerin mukaan jotkut EU:n virkamiehet uskovat, että vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa auttamalla köyhien maiden talouksia. Hän painottaa avun tuloksien tarkkaa seurantaa.

"Talouskasvu ja infrastruktuurin kehittäminen saattavat olla tärkeitä vuosituhattavoitteiden kannalta. Mutta on myös ymmärrettävä, että talouskasvu ei välttämättä johda köyhyyden vähenemiseen", Stocker sanoo.

Irlantilainen Euroopan parlamentin jäsen Gay Mitchell valittaa, että Afrikalle annettu apu ei ole demokraattisesti valvottua.

Apu Afrikalle kanavoidaan pääasiallisesti Euroopan kehitysrahaston kautta. Sitä hallinnoidaan erillään EU:n budjetista, eikä parlamentilla ole valtuuksia selvittää, kuinka apua käytetään.

EU-komission ulkomaanavun osaston EuropeAidin johtaja Koos Rechelle korostaa myös avun valvontaa. Komissio on kannattanut 15 vuotta Afrikalle annetun avun sisällyttämistä EU:n budjettiin, mutta hallitukset vastustavat sitä, hän muistuttaa.

Lisää tietoa aiheesta