Uutinen

Järjestöt: EU:n ja Keski-Amerikan väliset neuvottelut etenevät liian nopeasti

Kansalaisjärjestöissä pelätään, ettei Keski-Amerikan erityistarpeita huomioida sen ja EU:n välisissä neuvotteluissa. Vapaakauppaan tähtääviä assosiaationeuvotteluita jatketaan tällä viikolla Brysselissä.
Larissa Bruun
25.2.2008

Neuvotteluiden kieli ja kierrosten kova vauhti hankaloittavat Keski-Amerikan mahdollisuuksia valmistautua esimerkiksi vapaakauppaan tähtääviin neuvotteluihin EU:n kanssa, kansalaisjärjestöt arvioivat. Järjestöjä huolestuttaa se, että neuvottelujen ainoa virallinen kieli on englanti, minkä lisäksi neuvottelijoiden suunnitellaan kokoontuvan tänä vuonna yhteen kuudesti alun perin suunnitellun neljän sijaan.

Järjestöt ilmaisivat huolensa neuvottelujen kulusta tiistaina 19. helmikuuta Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jonka järjestivät nicaragualainen Centro Humboldt ja ryhmä muita järjestöjä. Centro Humboldt on Kepan pääkumppani Nicaraguassa.

Järjestöt kritisoivat voimakkaasti myös sitä, ettei ihmisillä ole mahdollisuuksia saada tietoa neuvotteluiden kulusta eikä kansalaisten mielipiteitä ole kuultu prosessin aikana. Esimerkiksi nyt aluillaan oleva toinen neuvottelukierros eli neuvottelijoiden kokoontuminen on valmisteltu suljettujen ovien takana. Lehdistötilaisuudessa useat nicaragualaiset median edustajat ilmoittivat painivansa saman ongelman kanssa.

Viime vuonna alkaneiden neuvottelujen toinen kierros on juuri aluillaan Brysselissä. Seuraavan kerran neuvottelijoiden on tarkoitus kokoontua El Salvadoriin huhtikuussa.

Neuvottelut on jaettu kolmeen alueeseen tai pilariin, jotka ovat kauppa, poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö. Järjestöjen arvioiden mukaan neuvotteluissa on kuitenkin pääasiassa kyse vapaakauppasopimuksen tekemisestä.

Monia keskeneräisyyksiä

Kansalaisjärjestöt toivat esiin monia muitakin niitä neuvotteluissa huolettavia tekijöitä. Keski-Amerikalla ei esimerkiksi ole vielä neuvottelujen tavoitteita ja rajoja määräävää mandaattia. EU:n neuvottelumandaatti sen sijaan oli valmiina jo ennen ensimmäistä neuvottelukierrosta.

Lisäksi Eurooppa on sitoutunut tekemään kaikista neuvottelemistaan kauppasopimuksista niiden vaikutuksia mittaavan evaluaation. Keski-Amerikan kohdalla ei kuitenkaan ole vielä edes valittu evaluaation tekijää.

"Huolena on, että tutkimuksen kanssa kestää niin kauan, että sen merkitys jää pieneksi eikä se pysty vaikuttamaan neuvotteluihin", eurooppalaisen APRODEV-verkoston Suzan van der Mej sanoi puhuessaan nicaragualaisille järjestöille aiemmin viime viikolla.

Keski-Amerikan pitäisi järjestöjen mielestä voida tehdä oma vastaava tutkimuksensa, jotta voitaisiin varmistaa, ettei tutkimus jää yksipuoliseksi. Ne vaativat myös, että tutkimuksessa mahdollisesti esille tulevat sopimuksen negatiiviset seuraukset pitää aidosti huomioida neuvotteluissa. Jo Euroopan komission käsikirja toteaa, että kaupan vapauttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti sekä ympäristöön että sosiaaliseen kehitykseen.

Järjestöt peräänkuuluttavat myös neuvotteluagendan rajaamista maailmankauppajärjestö WTO:ssa käsiteltyihin kysymyksiin ja alueiden välisen epätasa-arvoisuuden tunnustamista.

Oppia EPA-neuvotteluista?

Lehdistötilaisuudessa toimittajat olivat kiinnostuneita kuulemaan kauppakysymyksiin erikoistuneilta kansalaisjärjestöiltä, mitä opittavaa Keski-Amerikalla ja Euroopalla voisi olla useiden Afrikan maiden kanssa käydyistä EPA-neuvotteluista.

Eurooppalaisen APRODEV-verkoston van der Mej uskoo, että, EPA-sopimukset ovat osoittaneet ainakin sen, että on mahdollista, että alueelliset neuvottelut muuttuvat kahdenvälisiksi, mikä myös voisi hidastaa neuvottelukierrosten tahtia. Juuri nyt van der Mej ei kuitenkaan nähnyt mitään merkkejä siitä, ettei keskusteluja jatkettaisi alueellisina.

Lisää tietoa aiheesta