Uutinen

Järjestöt esittävät yritystoiminnan eettisen foorumin perustamista

Juha Rekola
12.9.2000

Akavan, Amnesty Internationalin Suomen osaston, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen, Kirkkohallituksen, Kirkon ulkomaanavun, Liikealan ammattiliiton, Luonto-Liiton, Reilun kaupan edistämisyhdistyksen, SAK:n, STTK:n, Suomen Kuluttajaliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Tekstiili- ja vaatetustyöväenliiton edustajat esittävät, että Suomeen perustettaisiin keskustelufoorumi, joka edistää yritystoiminnan eettisten ohjeiden kehittämistä ja käyttöönottoa Suomessa.

Maailman 500:sta suurimmasta yrityksestä 90 prosentilla on eettiset säännöt. Sääntöjen tavoitteena on kunnioittaa työ- ja muita ihmisoikeuksia sekä harjoittaa kestävää ja ympäristönäkökohdat huomioonottavaa yritystoimintaa. Käytännössä sääntöjen sisältö on kuitenkin kirjava ja niiden toteutumista ei aina seurata riittävästi.

Myös suomalaiset yritykset ovat lähteneet kehittämään omia eettisiä sääntöjä ja ihmisoikeuspolitiikkaansa. Allekirjoittaneet haluavat kannustaa yrityksiä ja elinkeinoelämää ottamaan laajemminkin huomioon yhteiskunnallisen vastuunsa ja toimintansa maailmanlaajuiset vaikutukset. Yritysten etiikalla on merkitystä myös kuluttajien ostopäätöksiin.

Työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ympäristö- ja kehitysvaikutusten ottaminen huomioon on yrityksille myös yhä selvemmin kilpailuvaltti.

Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus yritysten toimintaperiaatteita kohtaan on kasvanut huomattavasti. Esimerkiksi Ranskassa 1997 tehdyssä tutkimuksessa yli 70 prosenttia kuluttajista oli valmis eettisiin ostopäätöksiin. Vastaava luku 1996 oli 54 prosenttia. Englantilaisen tutkimuksen mukaan (CAFOD/MORI 1997) 92 prosenttia brittikuluttajista oli sitä mieltä, että brittiyritysten täytyy asettaa kolmannen maailman tuottajille työolosuhteita koskevat vähimmäisvaatimukset.

Suomessa ei ole tehty kattavaa selvitystä kuluttajien asenteista. Suomen Kuluttajaliitolle tehdyn alustavan selvityksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan tuotteista enemmän, mikäli tietäisi, ettei tuotannossa ole käytetty lapsityövoimaa. Allekirjoittaneet tekevät syksyn aikana selvityksen suomalaisten asenteista yritystoiminnan etiikkaan.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi allekirjoittaneet kutsuvat suomalaiset yritykset ja elinkeinoelämän yhteiseen eettiseen foorumiin. Sen tarkoituksena on lisätä eettisten sääntöjen käyttöönottoa sekä pyrkiä yhteisiin ja yhdenmukaisiin kansainvälisiin sääntöihin. Järjestöt kutsuvat yritykset syksyn aikana yhteiseen tapaamiseen vuoropuhelun käynnistämiseksi.