Uutinen

Järjestökoordinaattorin palsta

Auli Starck
1.7.2004

Tällä palstalla järjestökoordinaattorit kertovat vuorotellen Kepan ajankohtaisista asioista, kuten lähestyvistä tapahtumista ja kampanjoista.

Lomien jälkeen monella järjestöllä on edessään uuden avustushakemuksen teko vuoden 2005 tiedotus- ja kehityskasvatushankkeita varten. Ulkoasiainministeriön tiedotustuen hakuaika päättyy 31.8.2004. Tällä hakukierroksella korostetaan erityisesti järjestöjen välistä yhteistyötä sekä tiedotusta YK:n vuosituhatjulistuksen päämääristä.

Jaossa on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2004 sai tiedotustukea 78 järjestöä, kun hakijoita oli 124 ja haettu summa kaksinkertainen määrärahaan nähden. Lisätietoja ja hakulomakkeita: global.finland.fi. Muistathan, että Kepan hankeneuvoja auttaa myös tiedotushankkeiden suunnittelussa!

Kilpailu hanketuesta kiristyy edelleen

Hanketuen osalta hyväksymisprosentti on viime vuosina huomattavasti pienentynyt samalla kun hakijamäärät ovat kasvaneet. Viime vuonna 199 hakemuksesta hylättiin yli puolet.

Toukokuussa 128 järjestöä haki ensi vuotta varten UM:n avustusta yhteensä 216 hankkeelle ja 15 miljoonan euron edestä. Rahaa on jaossa noin neljä miljoonaa euroa. Hakijoista 27 on uusia kehitysyhteistyön toteuttajina.

Vammaishankkeet, joita esityksissä oli 23, käsitellään tänä vuonna kokeilumuotoisesti Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA:ssa. Ulkoasiainministeriö tekee lopulliset päätökset joulukuussa.

Maahanmuuttajat mukaan toimintaan

Toukokuun lopulla Kepa järjesti tilaisuuden maahanmuuttajajärjestöille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan kehitysyhteistyön ja monikulttuurisuuden parissa. Noin 30 hengen joukko keskusteli uussuomalaisten mahdollisuuksista hyödyntää kokemuksiaan ja taitojaan kehitysmaatietouden ja kulttuurin edistämiseksi. Lisätietoja järjestökoordinaattoreilta.

Osallistu järjestökartoitukseen

Elo-syyskuun aikana Kepan jäsenjärjestöjen postiluukkuun tipahtaa Kepan jäsenjärjestökysely. Sen tavoitteena on selvittää jäsenistön näkemyksiä Kepan roolista ja tarjoamista palveluista. Kyselyn avulla Kepa pyrkii paremmin vastaamaan jäsentensä tarpeisiin. Vastaamalla voit vaikuttaa!