Uutinen

Järjestöjen kehitysyhteisyöhön luotetaan

Janne Sivonen
10.7.2002

Kuva= Tiina-Maria Levamo
Suomelaiset haluavat suunnata avun edelleen Afrikkaan

Kansalaisjärjestöt saivat hyvät arvosanat suomalaisten kehitysyhteistyöasenteita mittaavassa mielipidetutkimuksessa. Järjestöjen kehitysyhteistyö on suomalaisten mielestä tehokasta, 75 prosentin mielestä jopa tuloksellisempaa kuin hallitusten välinen kehitysyhteistyö.

Järjestöhankkeet saivat tutkimuksessa kiitosta myös siitä, että niissä kehitysmaiden asukkaat voivat osallistua hallitusten välisiä hankkeita paremmin sekä suunnitteluun että toteutukseen. Lisäksi järjestöjen kehitysyhteistyö edistää kansalaisten mielestä Suomen ja suomalaisten kansainvälistymistä paremmin kuin hallitusten välinen kehitysyhteistyö.

Kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes piti tärkeänä sitä, että luottamus kansalaisjärjestöjen työhön on pysynyt korkeana. "Julkisen vallan tulee toimia niin, että tämä luottamus säilyy jatkossakin. Siksi on tärkeää, että kehitysyhteistyövaroja kanavoidaan nimenomaan asiansa osaaville kansalaisjärjestöille", kertoi Siimes tutkimuksen julkistamispäivänä.

Kritiikin aihettakin löytyi: valtaosa suomalaisista uskoo, että järjestöhankkeilla on hallitusten hankkeita suurempi riski epäonnistua. Lisäksi 57 prosenttia kansalaisista epäilee, että järjestöjen hankkeissa varainkäytön valvonta ei ole yhtä tehokasta kuin hallitusten välisessä yhteistyössä.

Myös Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman oli tyytyväinen siihen, että kansalaiset arvostavat järjestöjen kehitysyhteistyöhötä. Hän muistutti kuitenkin, että valtion ja järjestöjen kehitysyhteistyön välille on turha luoda keinotekoista vastakkainasettelua: "Valtion ja järjestöjen hankkeet ovat varsin erilaisia, joten vertailu on vaikeaa", Sundman totesi. "Molempia sitä paitsi tarvitaan: valtiot ovat keskimäärin parempia rakentamaan rautateitä ja sähköverkkoja, kun taas kansalaisjärjestöt ovat tehokkaampia vaikkapa naisten aseman parantamiseen tähtäävissä hankkeissa."

Kehitysyhteistyötä ja kehitysmaita koskevan tiedon jakajina järjestöt ovat suurin piirtein samalla viivalla viranomaisten kanssa: viranomaisten välittämään tietoon luottaa 77 prosenttia ja järjestöihin 75 prosenttia suomalaisista. Myös tiedotusvälineiden antamaan tietoon luotetaan, mutta siihen suhtaudutaan astetta kriittisemmin: "vain" 58 prosenttia suomalaisista pitää median kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä välittämää kuvaa luotettavana.