Uutinen

Järjestöjen järjestöjä

Yhteiset teemat ja toimintamaat ovat yhdistäneet suomalaisia järjestöjä niin voimakkaasti, että järjestöt ovat luoneet yhteistyöjärjestöjä ja säätiöitä. Vammaisjärjestöjen Fidida on kehittynyt jopa hanke- hallinnon hoitajaksi.
Esa Salminen
25.3.2006

Suomessa on kymmeniä järjestöjen yhteistyöjärjestöjä ja säätiöitä. Ympäristöjärjestöt perustivat vuonna 1998 Siemenpuusäätiön, joka tukee ympäristöhankkeita kehitysmaissa. Samaan aikaan ihmisoikeusjärjestöt perustivat Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö Kiosin. Hiljattain journalistisen alan ammattijärjestöt perustivat Viestintä ja kehitys -säätiön tukemaan journalistisen alan hankkeita kehitysmaissa ja Suomen lähialueilla.

Vammaisjärjestöt perustivat Fidida ry:n vuonna 1989. Se on toiminut jäsenjärjestöjensä yhteistyö- ja lobbausfoorumina kehitysyhteistyössä siitä lähtien. Vuodesta 2004 lähtien Fididalla on ollut käynnissä pilottihanke, jossa se hallinnoi kansalaisjärjestöjen vammaishankkeita. Tällöin verkostoon tuli mukaan 13 vammaishankkeita toteuttavaa järjestöä seitsemän jäsenjärjestön lisäksi.

Fidida seuraa vammaishankkeita, kouluttaa ja verkostoi järjestöjä, käsittelee vuoden 2005 hankeraportit ja antaa lausunnot tänä vuonna jätettävistä hakemuksista.

"Se, että verkosto antaa lausunnot selvästi kirittää järjestöjä tekemään entistä laadukkaampia hankesuunnitelmia", sanoo Fididan toiminnanjohtaja Tuija Halmari.

Fididan perustyö vammaisasioiden valtavirtaistamiseksi jatkuu pilottityön rinnalla ja sillä on edelleen myös omaa hanketoimintaa kehitysmaissa.

Jää nähtäväksi, syntyykö viime vuosina perustetuista järjestöverkostoista tulevaisuudessa uusia yhteistyöjärjestöjä.