Uutinen

Järjestöjen hanketuen hakuun helpotuksia ja uudet ohjeet

Ulkoministeriön seuraavalla hanketukikierroksella järjestöjen omavastuuosuuden on tarkoitus laskea 15 prosenttiin. Järjestöille on lisäksi luvassa helpotuksia pienten hankkeiden hakuprosessiin.
Sini Kuvaja
4.3.2005

Kauppa- kehitysministeri Paula Lehtomäki on lupaillut, että järjestöjen omavastuuosuutta on tarkoitus laskea 15 prosenttiin jo seuraavalla hakukierroksella. Ulkoasiainministeriö uudistaa myös kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden hanketuen hakulomakkeita ja käsikirjaa. Hakulomakeuudistuksen tavoitteena on selkeyttää ohjeistusta ja tehdä lomakkeista käyttäjäystävällisemmät. Toinen tärkeä syy uudistukselle on tarve yhdenmukaistaa lomakkeita ministeriön oman tilastointijärjestelmän kanssa.

UM:n kansalaisjärjestöyksikön uusi päällikkö Leo Olasvirta kehuu global.finland -verkkosivuilla pienten hankkeiden hakumenettelyn kevenevän. Pienet ja suuret hankkeet eriytetään ohjeistusta ja lomakkeita uudistettaessa niin, että pieniksi hankkeiksi lasketaan alle 20 000 euron hankkeet. Muuten vaikuttaa siltä, että uudistuksessa ei tule suuria sisällöllisiä muutoksia.

Uusien ohjeiden on tarkoitus tulla jakeluun huhtikuun loppuun mennessä ja käyttöön jo seuraavalla hakukierroksella toukokuussa. Järjestöt ovat huolissaan siitä, ettei hakijoille jää tarpeeksi aikaa tutustua uusiin ohjeisiin. Myös etelän kumppanien osallistaminen lomakkeiden täyttämiseen on tässä aikataulussa mahdotonta.

Hanketuen käsikirjauudistuksen ohjausryhmään kuuluu edustajia useista järjestöistä. Kepasta on mukana hankeneuvoja Helena Nevalainen. Muista järjestöistä ovat edustettuina Fida, Fidida, Marttaliitto, Indigo ja SYL. Ohjausryhmä on kokoontunut tähän mennessä yhden kerran. Käsikirja- ja lomakeuudistusta tekee konsulttiyritys Urbi&Orbi.

Lisää tietoa aiheesta

Hanketuki uudistuu -kooste