Uutinen

Järjestöfoorumi Accrassa: Kehitysmaat ohjaajan paikalle

Kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat kunnianhimoisia askelia avun tuloksellisuutta käsittelevältä huippukokoukselta, joka alkoi 2.9. Accrassa, Ghanassa.
Sanna Autere
3.9.2008
Sanna Autere
080903sautere_accra_kjforum.jpg Lucy Hayes (Eurodad), Yao Graham (Third World Network), Emmanuel Akwete (IDEG) ja Cecilia Alemany (AWID) esittelivät kansalaisjärjestöjen yhteisen vetoomuksen Accran huippukokoukselle.

ACCRA -- Kehitysmaiden on saatava mahdollisuus ohjata omaa kehitystään, vaativat kansalaisjärjestöt Accran huippukokousta edeltäneessä rinnakkaisfoorumissa.

Järjestöjen mukaan avunantajien ja kehitysmaiden yhteiseen Pariisin julistukseen kirjatut kehitysyhteistyön pelisäännöt eivät nykyisellään toimi riittävän tehokkaasti köyhyyden vähentämiseksi.

Kehitysyhteistyön tuloksia heikentävät etenkin avun lyhytjänteisyys ja rahavirtojen ennakoimattomuus sekä avun sitominen palvelujen ostamiseen avunantajamaasta.

Kansalaisyhteiskunta mukaan kehitykseen

"Ilmastonmuutos, ruokakriisi ja velkakriisi uhkaavat kehitystuloksia monessa maassa. Köyhyysrajan alapuolella elää 1,4 miljardia ihmistä. On äärimmäisen tärkeää, että kehitysyhteistyö saadaan palvelemaan kaikkein köyhimpien tarpeita", totesi Yao Graham Third World Network -järjestöstä.

Accran kansalaisjärjestöfoorumi painotti demokraattisen osallistumisen tärkeyttä: kehitysmaiden kansalaisilla on oltava mahdollisuus seurata kehitysyhteistyövarojen käyttöä ja vaikuttaa oman maansa kehitykseen.

"Rahoittajien ja kehitysmaiden hallitusten on luotava selkeä mekanismi kansalaisyhteiskunnan osallistumiselle kehitysyhteistyön suunnitteluun ja arviointiin", Graham jatkoi.

Todellisia sitoumuksia

Kansalaisjärjestöt vaativat avunantajilta ja kehitysmailta konkreettisia, aikataulutettuja sitoumuksia huippukokouksen loppuasiakirjaan, joka kulkee nimellä Accra Agenda for Action.

"Accran toimintaohjelman nykyisessä versiossa on hyvin vähän toimintaa", totesi Lucy Hayes eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkostosta Eurodadista.

"Pariisin julistus on ollut pettymys kansalaisjärjestöille: paljon puhetta, mutta vähän konkreettisia tekoja. Accran huippukokous on mahdollisuus korjata asia. Se edellyttää kuitenkin kunnianhimoisia päätöksiä."

Accrassa ei neuvotella vain teknisistä yksityiskohdista. Avun tehokkuuden parantaminen on kiinni poliittisesta tahdosta, Hayes muistutti.

Avun on lähdettävä todellisista tarpeista

Kansalaisjärjestöjen yhteinen kannanotto kritisoi myös niin kutsuttua teknistä apua, joka pitää usein sisällään ulkomaisten, rahoittajamaasta tulevien asiantuntijoiden lähettämistä kehitysmaahan.

"Esimerkiksi hyvin koulutetut ghanalaiset asiantuntijat eivät pääse osallistumaan oman maansa kehitysyhteistyöhön, vaikka heillä olisi paljon annettavaa. Avunantajamaat lähettävät omat asiantuntijansa hallinnoimaan hankkeita, mikä on hyvin kallista", totesi Emmanuel Akwete, ghanalaisen Institute for Democratic Governance -järjestön johtaja.

"Teknisen avun tulisi aina lähteä apua vastaanottavan maan tarpeista eikä vain rahoittajan intresseistä", Akwete painotti.

Uudet toimijat mukaan

Avunantajat ja kehitysmaat solmivat yhteiset periaatteensa edellisessä avun tehokkuutta käsitelleessä huippukokouksessa Pariisissa vuonna 2005. Kansalaisjärjestöjen mukaan sen jälkeen tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä tulisi ottaa paremmin huomioon.

"Kansalaisjärjestöt ja niin sanotut uudet rahoittajat kuten Kiina, Brasilia ja Korea ovat nyt tulleet vahvemmin mukaan kuvioihin. Tämä pitäisi huomioida myös Accran toimintaohjelmassa", huomauttaa huippukokoukseen Suomen valtuuskunnassa osallistuva Kepan kehityspoliittinen sihteeri Niina Pitkänen.

Yli 600 edustajaa 325 järjestöstä ja 88 maasta eri puolilta maailmaa kokoontui Accran järjestöfoorumissa.

Kepa seuraa OECD:n koordinoimaa Accran kokousta paikan päällä. Uutisia ja tunnelmia voi seurata koostesivulta.