Uutinen

Järjestö: Korruptio uhkaa edelleen avun tuloksia

Transparency International vaatii muiden järjestöjen rinnalla Accran huippukokouksessa, että kehitysmaiden kansalaisten on voitava seurata paremmin kehitysrahojen liikkeitä.
Eeva Eronen
4.9.2008

Korruptio heikentää edelleen köyhyyden vähentämiseksi tehdyn työn tuloksia, ja siihen pitäisi puuttua välittömästi, arvioi kansainvälinen lahjonnan vastainen järjestö Transparency International.

Järjestön mukaan korruptiota vastaan pitäisi taistella tiukemmin parantamalla kehitysyhteistyön läpinäkyvyyttä, tilintekovelvollisuutta ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia niin avunantaja- kuin vastaanottajamaissakin.

Transparency International esitti huolensa Ghanan Accrassa, missä OECD:n koordinoima huippukokous avun tuloksellisuudesta loppuu tänään, 4. syyskuuta. Kokouksessa puidaan kehitysyhteistyön pelisääntöjä linjaavan Pariisin julistuksen toimeenpanon onnistumista.

Järjestön toiminnanjohtaja Cobus de Swardt muistuttaa, että julistuksessa sovittiin vuonna 2005 toimista, joilla korruptio saataisiin kuriin. Lääkkeet olivat tuolloin samoja, mitä Transparency nytkin ehdottaa.

Swardtin mukaan kehitys on kuitenkin ollut köykäistä, eikä demokraattinen tilintekovelvollisuus vastaanottajamaissa toimi, kuten sen pitäisi.

"Ja se on suuri korruptioriski ja vakava uhka maailmanlaajuiselle köyhyyden vastaiselle taistelulle", Swardt sanoo.

Lisää tietoa kansalaisille

Kansalaisjärjestöt kautta linjan ovat painottaneet, että kehitysmaiden kansalaisten on voitava nykyistä paremmin seurata kehitysyhteistyövarojen käyttöä ja vaikuttaa oman maansa kehitykseen.

Järjestöt ovat olleet huolissaan siitä, ettei Accrassa laadittava toimintasuunnitelma (Accra Agenda for Action, AAA) avun tehostamiseksi painota tarpeeksi kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tarvetta.

Transparency yhtyy muiden huoleen. Lisäksi se huomauttaa, että papereihin on kyllä kirjattu korruption vähentämistarve, muttei suuntaviivoja sen toteuttamiseksi.

Järjestö ehdottaa toimiksi esimerkiksi julkisen tiedon saatavuuden parantamista, jotta kansalaiset, lainsäätäjät, toimittajat ja sijoittajat kykenisivät paremmin seuraamaan rahan liikkeitä. Sen mukaan olisi tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, miten julkisista hankinnoista päätetään.

Kepa seuraa OECD:n koordinoimaa Accran kokousta paikan päällä. Uutisia ja tunnelmia voi seurata koostesivulta.

Lisää tietoa aiheesta