Uutinen

Itätimorilaiset järjestöt vahvistavat yhteistyötään

Timo Mielonen
13.12.2000

Itä-Timorin NGO-Forumin vuosikokous pidettiin Becorassa 12.-13.12. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 180 sekä paikallisten että kansainvälisten järjestöjen edustajaa. Äänioikeus kokouksessa oli ainoastaan paikallisten järjestöjen edustajilla, kansainväliset järjestöt olivat tarkkailijoita.

Vuosikokouksen keskeisin asia oli sääntöjen hyväksyminen. Vaikka sääntöjä pidetään suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä usein teknisenä kysymyksenä, Becorassa kyse ei ollut tekniikasta. Kyse oli hyvin perustavaa laatua olevista kysymyksistä, kuten NGO-Forumin luonteesta, sen tavoitteista, toimintatavoista ja rakenteesta.

Sääntöjä käsiteltiin tiistaina työryhmissä ja keskiviikkona keskustelua jatkettiin työryhmien työn pohjalta. NGO-Forumin tavoitteena on rakentaa Itä-Timorista moniarvoinen, demokraattinen, oikeudenmukainen ja kestävä yhteiskunta, jossa on vahva ja itsenäinen kansalaisyhteiskunta. NGO-Forum edistää oppimiskulttuuria, yhteistyötä ja kumppanuutta, se puolustaa kansalaisyhteiskunnan oikeuksia ja tuo esille sen tarpeita.

Oppia ulkomailta

NGO-Forum on perustettu 1998, mutta varsinaisesti sen toiminta käynnistyi vuonna 1999. Kesäkuussa, ennen kansanäänestystä, 14 itätimorilaista järjestöä aktivoivat foorumin ja muotoilivat sen tehtävät ja tavoitteet. Syyskuusta joulukuuhun 1999 kaikkien kansalaisjärjestöjen toiminta Itä-Timorilla oli pysähdyksissä kansanäänestyksen jälkeisen hävityksen vuoksi. Foorumin varsinainen toiminta käynnistyi 6.12. pidetyn kokouksen jälkeen.

NGO-Forum on toiminut itätimorilaisten ja siellä toimivien kansainvälisten järjestöjen yhteistyöelimenä. Se on myös keskittynyt itätimorilaisen kansalaisyhteiskunnan jälleenrakennukseen, tarjonnut koulutusta ja neuvonta- sekä tiedotuspalveluita paikallisille järjestöille. Yhteyksien pito kansainvälisiin järjestöihin on ollut myös keskeinen foorumin tehtävä.

Itä-Timorin NGO-Forum on yrittänyt ottaa oppia muiden maiden kokemuksista. Heinäkuussa NGO-Forumin valtuuskunta vieraili Kambodzassa tutustumassa sikäläisen kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen toimintaan. Tiistaina Russel Peterson Kambodzan NGO-Forumista kertoi vuosikokouksen osallistujille kambodzalaisten kokemuksista. Alustuksen jälkeen vuosikokouksen osallistujat jakaantuivat seitsemään työryhmään, jotka esittivät Petersonille kysymyksiä.

Ehkä merkittävin ero kambodzalaiseen NGO-Forumiin verrattuna on se, että Itä-Timorin foorumi on perustettu paikallisten järjestöjen aloitteesta. Kambodzassa aloitteen tekijät olivat siellä toimineet kansainväliset kansalaisjärjestöt. Itä-Timorin NGO-Forum on myös selvästi laajapohjaisempi, sillä Kambodzan foorumiin kuuluu noin 60 järjestöä ja Itä-Timorin foorumiin on rekisteröitynyt 112 paikallista ja 74 kansainvälistä järjestöä.

Becoran keskustelut osoittivat, että NGO-Forumilla on hyvät edellytykset nousta itätimorilaisten järjestöjen toimintaa koordinoivaksi ja tukevaksi yhteistyöjärjestöksi. Tämä oli selvästi kaikkien kokoukseen osallistuneiden tavoite ja kokouksen keskusteluissa kävi ilmi, että onnistuminen tässä on kaikkien yhteinen intressi.