Uutinen

Isänmaattomien lasten joukko kasvaa Aasiassa

Kaakkois-Aasian pääkaupungeissa puhutaan yhdentymisestä ja ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Samaan aikaan alueella elää tuhansittain lapsia, joita mikään maa ei huoli omikseen.
Marwaan Macan-Markar
20.2.2006

IPS -- Isänmaattomia lapsia on runsain joukoin siirtolaisyhteisöissä alueella, joka ulottuu Thaimaasta Vietnamiin, Kambodžaan, Laosiin, Burmaan ja Kiinan Yunnanin maakuntaan.

Kyse on rajojen yli työn hakuun lähteneiden siirtolaisten jälkeläisistä. Synnyinmaa luokittelee heidät ulkomaalaisiksi eikä anna henkilöpapereita, mutta myös vanhempien kotimaa epää heiltä kansalaisuuden.

Maahanmuuttajien parissa toimivien järjestöjen mukaan isänmaattomat lapset pistävät selvimmin silmään Thaimaassa ja Yunnanissa.

"Thaimaan rajakaupungeissa, kuten Mae Sotissa ja Ranongissa, saattaa elää jopa 100 000 isänmaatonta lasta. Thaimaan hallitus sanoo, että siirtotyöläisille syntyy 3 000-15 000 lasta vuodessa", Thaimaan Chiang Maissa toimivan Siirtolaistoimintaohjelma-järjestön Jackie Pollock sanoo.

"Jos lapsi ei osaa puhua oleskelumaansa kieltä, valtio ei tunnusta häntä, ja hän jää ilman kansallisuutta", Pollock jatkaa.

Yhä enemmän työn perässä muuttajia

Isänmaattomien lasten määrä lisääntyy samaa tahtia kuin muuttoliike aluetta halkovan Mekongjoen varrella kiihtyy. Nyt siirtolaisia on arviolta kaksi miljoonaa, Mekongin siirtolaisverkosto -järjestön helmikuussa julkistettu raportti kertoo.

Sen mukaan vuosien 1960-1980 lähtijät olivat enimmäkseen pakolaisia, mutta 1990-luvulta alkaen joukkoon tuli yhä enemmän työn toivossa muuttajia. Selvitys kattaa Mekongin alueen kuusi valtiota, Burman, Laosin, Vietnamin, Kambodžan, Thaimaan ja Kiinan Yunnanin, joista kolme viimeistä on vastaanottanut eniten väkeä.

Thaimaan taloudellinen menestys on houkutellut maahan suurimman, reippaasti yli miljoonan siirtolaisen joukon. Raportin mukaan henkeä kohden laskettu kansantulo oli vuonna 2003 Thaimaassa 2 291 dollaria ja Burmassa 179 dollaria (dollari on noin 0,84 euroa).

Thaimaassa elää nykyisin noin 900 000 burmalaista, jotka toimivat maa- ja kalataloudessa sekä rakennuksilla, tehtaissa ja kotiapulaisina. Kambodžalaisia on noin 183 000 ja laosilaisia 179 000.

Naisia uhkaa päätyminen seksityöläiseksi

Arviot Kambodžassa elävien vietnamilaisten määrästä vaihtelevat 150 000:sta 1,2 miljoonaan. Heitä työllistävät pääasiassa rakennusala ja pienkauppa. Naisista moni päättyy seksityöläiseksi.

Vietnamissa, kuten muuallakin, köyhyys puskee maaseudun väkeä omiin ja naapurimaiden kaupunkeihin, joissa tulokkaat usein päätyvät slummeihin, vietnamilainen tutkija Huynh Thi Ngoc Tuyer kertoo.

Lasten ahdinko kytkeytyy Mekongin maiden haluttomuuteen allekirjoittaa vuonna 1990 hyväksyttyä YK:n sopimusta siirtotyöläisten oikeuksista. Sopimus tuli voimaan 2003, mutta Aasian maat välttelevät sen asettamia velvoitteita.

"Kokonaan vailla kansalaisuutta olevien ryhmän kasvu on vaarallista mille tahansa maalle. Näiden lasten jättäminen ilman terveydenhuoltoa, koulutusta ja työtä voi johtaa vieraantumiseen ja pettymyksiin", kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n Aasian-Tyynenmeren alueen tiedottaja Cristopher Lowenstein-Lom varoittaa.