Uutinen

Irlantilaisten EU-äänestys suuntaa kehityspolitiikkaa

Jos irlantilaiset antavat äänensä Lissabonin sopimuksen puolesta, Euroopan parlamentin valta kehityspolitiikassakin kasvaa.
Esa Salminen
30.9.2009

Irlannissa äänestetään perjantaina 2. lokakuuta niin sanotusta Lissabonin sopimuksesta, jota aiemmin kutsuttiin Euroopan unionin perustuslaiksi. Jos irlantilaiset äänestävät sopimuksen puolesta, sen läpimenomahdollisuudet ovat suuret, ja se voi astua voimaan jo alkuvuodesta 2010.

Yksi suurimmista muutoksista, jotka sopimus tuo tullessaan on se, että Euroopan parlamentin valta kasvaa, sanoi Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen tiedotustilaisuudessa 29. syyskuuta.

Se tarkoittaa kehitysyhteistyön kannalta käytännössä, että EU:n parlamentti pääsee päättämään EU:n kehitysyhteistyörahoista - tähän asti naruja on pidellyt käsissään EU:n komissio.

Kehys on laatinut listan suosituksia, joiden mukaan unionia kehitettäessä on esimerkiksi varmistettava, ettei kehitysyhteistyö jää muiden unionin ulkosuhteiden jalkoihin. Kehyksen mukaan olisi myös tärkeää, että unionin kaikelle kehitysyhteistyölle ja humanitääriselle työlle luotaisiin yksi budjetti, jonka käyttöä Euroopan parlamentti valvoisi.

Nähtäväksi Lappalaisen mukaan jää, suuntautuuko Euroopan unionin kehitysyhteistyön painopiste jatkossa Itä-Eurooppaan ja EU:n naapurialueille. Siihen voisi viitata se, että EU:n kehitysyhteistyövaliokunnassa istuu aiempaa enemmän uusien jäsenvaltioiden edustajia.