Uutinen

IPCC: Hiilidioksidin hautaaminen maahan hidastaisi ilmastonmuutosta

Hiilidioksidin ottaminen talteen voimaloissa ja teollisuuslaitoksissa ja hautaaminen syvälle maahan olisi mahdollista, mutta kustannukset nostaisivat sähkön hintaa runsaasti, todetaan sadan asiantuntijan laatimassa raportissa.
Jari Nousiainen
28.9.2005

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) on selvittänyt mahdollisuuksia hidastaa ilmaston lämpenemistä keräämällä hiilidioksidia talteen suurista päästöjä tuottavista yksiköistä, kuten sähkövoimaloista. Laajasti käytettynä menetelmällä voitaisiin hoitaa 15-55 prosenttia arvioidusta hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeesta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi vuoteen 2100 mennessä, kirjoittaa Reuters.

YK:n ympäristöohjelman johtaja Klaus Toepfer totesi, että energiatehokkuus ja puhtaammat energialähteet ovat edelleen tärkeimmät välineet ilmastonmuutoksen hallitsemisessa. Hiilidioksidin varastointi voi kuitenkin olla avuksi pyrkimyksissä, YK:n tiedotteessa kerrotaan.

Raportin mukaan tarvittava teknologia on jo käyttökelpoista, ja osa prosessista tulisi noin 20-30 prosenttia edullisemmaksi seuraavan vuosikymmenen aikana teknisen kehityksen myötä. Merkittävin este menetelmän hyödyntämiseen on kuitenkin se, että ilman hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua päästöjen tuottajilla ei ole kannustimia hiilidioksidin ottamiseksi talteen, YK:n tiedote toteaa.

Talteenoton kustannusten vuoksi hiilidioksidipäästöjen hinnan pitäisi olla vähintään 25-30 dollaria tonnilta, jotta keräämiseen tarvittavat investoinnit olisivat taloudellisesti perusteltuja. Tällä hetkellä hiilidioksiditonnin hinta Euroopan unionissa täyttää edellä mainitun hintavaatimuksen, mutta kaupankäynti on vielä kovin rajoittunutta maantieteellisesti.

Jos voimalaitokset alkaisivat kerätä hiilidioksidin talteen, sähkön hinta voisi nousta 25-80 prosenttia, Reutersin uutisessa kerrotaan.

Ympäristöjärjestöt suhtautuvat ajatukseen hiilidioksidin pumppaamisesta maaperään, merenpohjaan tai tyhjiin öljylähteisiin epäilevästi, Reuters kirjoittaa.

Raportissa käsitellään myös turvallisuusriskejä, ja tiivistelmässä mainitaan esimerkiksi, ettei hiilidioksidin säilömisestä merenpohjaan ole tehty pitkän aikavälin tutkimuksia. On kuitenkin ilmeistä, että jokin vaikutus suurella hiilidioksidimäärällä meren ekosysteemiin olisi.

Lisää tietoa aiheesta