Uutinen

Intian köyhien työllistämisohjelma käyntiin

Hallituksen työllisyysprojekti pyrkii parantamaan Intian köyhimpien perheiden toimeentuloa. Kriitikot pelkäävät korruption tekevän ohjelman hyvät aikeet tyhjiksi.
Janne Hukka
6.2.2006

Intian hallitus on alkanut toteuttaa kunnianhimoista työllistämisohjelmaa, jonka tarkoituksena on turvata parempi toimeentulo 60 miljoonalle maan köyhimmistä perheistä. Parlamentin elokuussa hyväksymän National Rural Guarantee Scheme -ohjelma takaa jokaiselle Intian maaseudun perheelle sadan päivän verran töitä vuodessa.

Ohjelman tarjoamien työpaikkojen kautta yhdellä perheenjäsenellä jokaisesta maaseudun kotitaloudesta on mahdollisuus ansaita 60 rupian (1,2 euron) päiväpalkka sadan päivän ajan vuodessa. Ohjelman kautta perhe on myös velvoitettu saamaan työttömyyskorvauksen, jos töitä ei ole tarjolla.

Ohjelma tulee alkuvaiheissaan keskittymään maan köyhimmille alueille, mutta hallituksen tarkoituksena on laajentaa sitä kattamaan koko Intia neljän vuoden sisällä, kirjoittaa BBC.

Noin kolmasosa työllistämisvaroista on kohdistettu pelkästään naisten työllistämiseen.

Ohjelman kriitikot pelkäävät hallituksen suunnitelmien vesittyvän korruptioon sekä sen takaaman avun olevan todellisuudessa kosmeettista, BBC:n haastattelemat asiantuntijat sanovat.

Intian köyhimmät osavaltiot myös johtavat maan korruptiotilastoja, ja asiantuntijat pelkäävät paikallishallintojen - joiden vastuulle on annettu ohjelman käytännön toteuttaminen - toimivan esteenä töiden oikeudenmukaiselle jakamiselle.

Koska ohjelman kautta työllistettyjen suunnitellaan sijoittuvan ruumiilliseen työhön, kuten teiden tai kanaalien rakentamiseen, asiantuntijat pelkäävät tämän tekevän heistä ainoastaan halpaa ja lyhytaikaista työvoimaa paikallishallinnoille. Työntekijöille ei myöskään opeteta uusia taitoja, jotka auttaisivat heitä hakemaan parempia tai pitempiaikaisia töitä.

Tämän lisäksi kriitikot näkevät ohjelman epäonnistuvan perinpohjaisesti Intian kaikkein köyhimpien ja heikoimpien auttamisessa, sillä ohjelma koskee ainoastaan terveitä ja työikäisiä aikuisia. Vanhukset, vammaiset ja lapset jäävät kokonaan ohjelman ulkopuolelle.

Lisää tietoa aiheesta