Uutinen

Intia: Ydinenergiaa kehitettävä kehitysmaissa

Kehitysmaat tarvitsevat porkkanoita puhtaiden energiateknologioiden kehittämiseksi, sanoo Intian YK-edustaja.
Janne Hukka
3.11.2006

Intian YK-edustaja haluaa YK:n aloittavan energiapoliittisen uudelleenarvioinnin. Intian edustaja Rahul Gandhi esitti järjestön kestävä kehitys -komitealle erityisesti ydinenergiaa varteenotettavana vaihtoehtona kehitysmaiden energiantuotannolle.

Gandhi ehdotti lisäksi perustettavaksi puhtaiden energiateknologioiden rahastoa auttamaan kehitysmaiden siirtymistä kestävän energiatalouden piiriin, Nasdaq raportoi.

Rahaston päätavoitteena olisi kannustaa puhtaiden ja turvallisten energiamuotojen käyttöönottoa kehitysmaissa sekä auttaa köyhiä maita saavuttamaan YK:n vuosituhattavoitteita.

"Energia on keskeinen osa kehitystä. Kehitysmaissa energiankäytön nopea kasvu on äärimmäisen tärkeä osa kansallisten kehitys- ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi", Gandhi sanoi.

Hänen mukaan monien kehitysmaiden riippuvuus perinteisistä energiantuotantomuodoista on tehotonta sekä terveydelle ja ympäristölle haitallista.

"Kehitysmaille tulee antaa riittävästi liikkumavaraa päättää ratkaisukeinot niiden omiin energiantuotanto-ongelmiin", hän lisäsi.

Vaikka Gandhin mukaan tämä tarkoittaakin kaikkien energiamuotojen huomioon ottamista energiapolitiikassa, hän pitää erityisesti ydinenergiaa varteenotettavana ja turvallisena energiamuotona kehitysmaille, New Kerala kirjoittaa.

Hän muistutti myös teollisuusmaita globalisaation tuomasta vastuusta. Kansainvälistymisen myötä kehitysmaiden menestys riippuu entistä enemmän ulkopuolisista tahoista, ja teollisuusmaiden tulisi ottaa tämä huomioon esimerkiksi kaupankäynnin rajoittamisessa ja tekijänoikeuslainsäädännössä.

Lisää tietoa aiheesta