Uutinen

Inhimillisen kehityksen raportti: Uudenlaista kumppanuutta kaivataan

YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen voi olla mahdollista, mutta kehityksen tasainen edistäminen on suuri haaste.
Sanna Jäppinen
8.7.2003

UNDP:n eli YK:n kehitysohjelman julkaiseman Inhimillisen kehityksen raportin mukaan äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja muut YK:n vuosituhattavoitteet ovat mahdollisia saavuttaa, jos köyhät ja rikkaat maat pystyvät luomaan uudenlaisen kumppanuuden. Rikkaiden maiden on tuettava köyhiä maita velkahelpotuksilla, edistämällä kauppaa ja helpottamalla teknologian saatavuutta.

"Globaali kumppanuus on edellytyksenä tavoitteiden saavuttamiselle. Rikkailta mailta se vaatii laajapohjaista sitoutumista, poliittista tahtoa ja monen sektorin yhteistyötä. Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman ohjaavina periaatteina ovat juuri vuosituhattavoitteet", ulkoministeriön globaaliasioiden yksikön osastopäällikkö Hannu Kyröläinen totesi raportin julkistamistilaisuudessa 8. heinäkuuta.

Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman huomautti, että hyvästä tahdosta huolimatta juuri poliittinen sitoutuminen tulee olemaan vaikeaa, erityisesti kauppaan liittyvissä kysymyksissä.

Raportissa listataan maailman maat paremmuusjärjestykseen inhimillisen kehityksen suhteen. Mittareina ovat muun muassa odotettavissa oleva elinikä, koulutus ja todellinen tulotaso. Suomi on indeksin 14. sijalla, Norja jo tuttuun tapaan ensimmäisenä. Heikoimmin sijoittuneista maista 25 peränpitäjää ovat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Raportin positiivista kokonaistulosta kehityksen suunnasta on nostanut erityisesti Intian ja Kiinan talouskasvu, vaikka muualla on samaan aikaan tapahtunut kurjistumista. Olot näyttävät indeksin mukaan heikentyneen yli 20 maassa.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan UNDP:n Pohjoismaiden toimiston sivuilta.


YK:n vuosituhattavoitteet vuoteen 2015 mennessä:
- äärimmäisen köyhyyden puolittaminen
- taata peruskoulutus kaikille
- edistää tasa-arvoa
- vähentää lapsikuolleisuutta
- parantaa odottavien äitien terveydentilaa
- hidastaa tautien leviämistä
- turvata kestävä kehitys
- sitoutua globaaliin kumppanuuteen