Uutinen

Indonesialaisjärjestöt kritisoivat "kestävää kehitystä"

Anu Lounela
9.6.2002

Kepan kumppanijärjestö Indonesiassa, INSIST, järjesti kesäkuussa kansalaisjärjestötapaamisen, missä keskusteltiin Balilla YK:n järjestämän Johannesburgin neljännen valmistelukokouksen (PrepCom IV ) rinnakkaistapahtumaan Indonesian kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden foorumiin (IPF - Indonesian People's Forum) tuloksista.

Valmistelukokouksen keskeinen päämäärä Balilla oli sopia Rion kokouksessa tuotetun Agenda 21:n sisältöä toteuttavan toimenpide-ohjelman sisällöstä. Balilla tuon ohjelman nimi muuttui Balin sitoumuspaperiksi. Tämä ohjelma, jonka laatiminen jäi Balilla kesken, pitäisi voida vahvistaa myöhemmin Johannesburgissa elo-syyskuussa pidettävässä Kestävän kehityksen huippukokouksessa (WSSD).

IPF järjestettiin periaatteessa erillään Balin valmistelukokouksesta. IPF otti kuitenkin julkisesti kantaa PrepComin työhön ja pyrki osallistumaankin siihen lähinnä valmistelukokoukseen akkreditoituneiden kansalaisjärjestöjen kautta. Se olikin ainutlaatuinen siinä mielessä, että ne kansalaisyhteiskunnan osat, jotka eivät olleet edustettuina valmistelukokouksessa, kokoontuivat IPF:ssä. Kaiken kaikkiaan IPF:iin osallistui noin tuhat henkeä Indonesiasta ja muista maista.

Insistissä käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että monet kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden edustajat olivat pettyneitä niin Prep Comiin kuin IPF:äänkin. Niiden mielestä kansalaisyhteiskunnan edustajilla ei ollut mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Balilla tuotettavaan Balin sitoumuspaperiin. "YK on hävinnyt talouden globalisaatiolle, WTO:lle ja Maailmanpankille", sanoi Hira Jhamtami, joka osallistui molempiin tapahtumiin. "YK on kuitenkin yksi demokraattisimmasta instituutioista, joita vielä on, joten meidän on voitettava se takaisin ihmisille."

Niinpä kaikesta pettymyksestä huolimatta monet järjestöt päättivät valmistautua tulevaan Johannesburgin kokoukseen. Esimerkiksi käsite kestävä kehitys sai paljon kritiikkiä. Voiko kestävää kehitystä edistää talouskasvulla, vaikka tulonjako muodostuisikin tasapuolisemmaksi niin ihmisten kuin etelän ja pohjoisen välillä. Miten käy ympäristön, jos ensin on nojattava talouskasvuun, kysyttiin keskustelussa.

Järjestöt päättivät yhteistuumin, että seuraavat asiakohdat ovat ns. taisteltavien asioitten listalla - geenimanipuloinnin, patentoinnin ja TRIPS:ien vastustaminen, varovaisuusperiaatteen ajaminen, velkojen anteeksianto ja ekologisen velan hyväksyminen, yritysten tilivelvollisuus ja valtion velvollisuudet, yksityistämisen, kaupallistamisen ja vapaakaupan tarkempi säätely, ja alkuperäiskansojen, pienviljelijöiden ja -kalastajien oikeuksien turvaaminen. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen prosessiin tasapuolisesti pitäisi myöskin taata.

Balin sitoumuspaperin pitäisi olla Agenda 21:n toimenpide-ohjelma. Yhdysvallat on kovasti ajanut niin sanottua kumppanuussopimusperiaatetta sen toteuttamiseksi. Tämän mukaan eri osapuolet (yritykset, hallitukset, kansalaisjärjestöt ja -liikkeet) yhdessä toteuttaisivat kestävän kehityksen projekteja. Insistissä kokoontuneet kansalaisjärjestöt tuomitsivat tämän suunnitelman. "Me vastustamme julkista sektoria yksityistäviä hankkeita, jotka eivät luo pitkäkestoisia ja omaehtoisia pitkän tähtäimen ohjelmia. Me emme halua Maailmanpankin rahoittavan kestävän kehityksen projekteja, jotka vain puhdistavat pohjoisten maitten omaatuntoa.", sanoo Mansour Fakih, Insistin toiminnanjohtaja.

Lisätietoa YK:n Johannesburg kokouksesta Kepan WSSD-sivulla