Uutinen

IMF:n ja Maailmanpankin kevätkokous jätti päätökset G8-kokoukselle

Velkahelpotukset, kaupan esteiden purkaminen ja vuosituhattavoitteet saivat kannatusta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin kokouksessa, mutta varsinaisista toimista ei puhuttu.
Jari Nousiainen
17.4.2005

Washingtonissa 16.-17.4. pidetty kansainvälisiä rahoitus- ja kehityskysymyksiä käsitellyt IMF:n ja Maailmanpankin kokous ei tehnyt merkittäviä ratkaisuja köyhyyteen puuttumiseksi. Annettujen lausuntojen sävy oli varovaisesti eri aloitteita kannattava.

Esimerkiksi HIPC-ohjelmaan (Heavily Indebted Poor Countries) kuulumattomienkin maiden velkojen helpottamista pidettiin Maailmanpankin kehityskomitean lausunnossa tarpeellisena vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena oli kuitenkin vain toimeksianto Maailmanpankille ja IMF:lle tutkia tätä mahdollisuutta.

Tammikuussa pidetyssä G7-maiden kokouksessa luvattiin velkahelpotuksia köyhille maille. IMF on aiemmin ilmoittanut, että jokin osa sen kultavarannosta voitaisiin myydä velkojen kattamiseksi. Nyt pidetyssä kokouksessa ei kuitenkaan mitään konkreettista asialle tehty, vaan velkojen käsittely jäänee heinäkuun G8-kokoukseen.

Kokouksessa painotettiin kehitysmaiden omaa vastuuta köyhyyden poistamisessa. Erityisesti IMF:n julkilausumassa pidetään talousuudistuksia, investointien tukemista ja yksityisen sektorin kasvua lähtökohtana vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Maailmanpankin kehityskomitean lausunto sisälsi myös huomion siitä, että kehitysyhteistyövaroja on lisättävä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Kokous vahvisti tavoitteen virallisen kehitysavun nostamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, ja kehotti kaikkia tavoitteeseen sitoutuneita toteuttamaan lupauksensa. Avun määrän lisäksi on parannettava myös sen tehokkuutta.

Britannian ehdottama Kansainvälinen rahoituslaitos IFF sai Maailmanpankin kehityskomitean kannatusta, ja lausunnossa kehotettiin luomaan uusia keinoja kehitysyhteistyörahoitukseen.

Lausunnoissa todettiin kansainvälisen kaupan vapautumisen olevan kehitysmaiden edun mukaista, mutta teollisuusmaiden maataloustuet jäivät kauppakysymyksissä taka-alalle. Kehityskomitean puheenjohtaja, Etelä-Afrikan valtiovarainministeri Travis Manuel mainitsi omassa lausunnossaan rikkaiden maiden suojaavan ja tukevan maatalouttaan kauppaa vääristävästi.

Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maista koostuva G24-ryhmä uhkasi irtautua Maailmanpankista ja IMF:stä mikäli valtaa rahoituslaitoksissa ei jaeta laajemmalle. Kokouksessa annetuissa lausunnoissa äänivallan jakamiseen kiinnitettiin hieman huomiota. Maailmanpankin osalta todettiin, että ongelma jatkuu, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan laaja poliittinen konsensus.

Lisää tietoa aiheesta