Uutinen

IMF keventää hieman lainaehtojaan

Toukokuun alusta lähtien IMF ei enää vaadi, että lainaa saavat valtiot seuraisivat täydellisesti rahaston tiukkaa ja haitalliseksikin koettua talouspoliittista ohjausta.
Jari Nousiainen
17.4.2009

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtokunta lakkaa toukokuun 1. päivästä alkaen asettamasta lainoihin ehtoja, joiden mukaan valtion on edettävä julkisen talouden keventämisessä IMF:n ohjeiden mukaisesti, kirjoittaa AllAfrica.

Päätöksen tavoitteena on ennen kaikkea vähentää leimautumista, jota kriteereistä jälkeen jääminen on aiheuttanut. Tähän asti IMF on jäädyttänyt lainat ja vaatinut virallista selvitystä, jos kriteereissä ei ole edistytty määräajassa. Jatkossa ehtojen painopiste siirtyy enemmän lainan alkuperäiseen myöntämishetkeen.

Kriteerien täyttymistä on seurattu pedanttisesti ja lainoja on pantu katkolle väliaikaisista ja mitättömistäkin syistä virallista selvitystä odotellessa. IMF:n rahavirran katkeaminen on voinut vaikeuttaa hankkeiden toteutusta ja levittänyt maailmalle käsitystä, että valtion talous on entistäkin huonommassa tilassa.

Uudistusvaatimuksista ei luovuta

IMF ei ole luopumassa vaatimuksista uudistaa julkista taloutta rakenteellisesti, kuten yksityistämällä ja purkamalla sääntelyä. Jatkossa johtokunta vain arvioi lainansaajamaan kokonaistilannetta täsmällisten ehtojen valvomisen sijaan. Uudistusten tarpeellisuutta myös arvioidaan tapauskohtaisesti, rahaston oma IMF Survey Magazine kirjoittaa.

Kansalaisjärjestöissä linjanmutosta pidetään lupaavana vaikkakin paljon vähämerkityksisempänä kuin IMF esittää. Eurodadin kommentissa perätään takeita esimerkiksi sille, että IMF:n asettamien ehtojen todellista hyödyllisyyttä lainansaajamaalle seurattaisiin.

Päätös voi avata tien rahaston toimintatapojen laajempaan uudistukseen, uskoo Eurodad. Kun G20-kokouksen lupaaman lisärahan myötä rahaston toiminta nousee enemmän julkisuuteen, kansalaisjärjestöt tulevat saamaan nykistä parempia tilaisuuksia kiinnittää suuren yleisön huomio rahaston toimintatapoihin.

Lisää tietoa aiheesta