Uutinen

ILO: Aasian luotava 200 miljoonaa työpaikkaa

Aasian suuri haaste on luoda lähivuosina paitsi valtava määrä uusia työpaikkoja myös varmistaa töiden säällisyys sekä kasvun nykyistä tasaisempi jakautuminen, todetaan ILOn raportissa.
Sanna Jäppinen
14.8.2007

Aasian työvoiman odotetaan kasvavan nykyisestä 1,8 miljardista ihmisestä 200 miljoonalla vuoteen 2015 mennessä, todetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn raportissa "Visions for Asia’s Decent Work Decade: Sustainable Growth and Jobs to 2015".

Raporttia käsitellään Beijingissä 13.-15. elokuuta pidettävässä ILOn työllisyysfoorumissa. Pääsanoma alueen hallituksille ja päättäjille on, että työpaikkoja tarvitaan lisää köyhyyden vähentämiseksi ja epävirallisen talouden kitkemiseksi. Määrän ohella ratkaisee myös laatu: uusien työpaikkojen on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset, ja talouskasvun hedelmien on jakauduttava nykyistä tasaisemmin.

"Nykymenolla jatkaminen ei vetele", totesi ILOn pääjohtaja Juan Somavia. "Samalla kun Aasiassa koetaan ennennäkemätöntä kasvua ja kehitystä, uhkaavat ympäristöongelmat, taloudellinen epävarmuus, puutteet hallinnossa ja epätasainen tulonjako alueen tulevaisuutta."

Eniten työpaikkoja ILO arvioi syntyvän palvelualoille: vuonna 2015 palvelut muodostavat laajimman työvoimasektorin, noin 40 prosenttia koko kakusta. Teollisuussektorin arvioidaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä noin 23 prosentista lähes 30:een, ja maataloussektorin puolestaan pienenevän yli 40 prosentista alle 30:een.

Raportissa muistutetaan, että vaikka alle kahdella dollarilla elävien ihmisten määrä on vuosikymmenessä vähentynyt Aasian maissa huimasti, 123 miljoonalla, työskentelee yli 60 prosenttia työvoimasta eli yli miljardi ihmistä edelleen epävirallisen talouden piirissä. Tämä tarkoittaa, että heille on taattu erittäin vähän jos ollenkaan esimerkiksi sosiaaliturvaa.

Epävirallisen talouden suhteellisen osuuden ei uskota merkittävästi pienenevän vuoteen 2015 mennessä.

Raportissa nostetaan esiin myös muita Aasiaan työllisyyteen lähitulevaisuudessa liittyviä haasteita. Näitä ovat:

  • työvoiman ikääntyminen
  • miljoonien aasialaisten hakeutuminen siirtotyöläisiksi
  • palkkakehityksen hitaus verrattuna tuottavuuden kasvuun
  • pitkien työpäivien muuttuminen normiksi.

Lisää tietoa aiheesta