Uutinen

Ilmastonmuutosta torjutaan myös poppakonsteilla

Yritykset ja poliitikot vakuuttavat vihreyttään ja haluaan torjua ilmastonmuutokset, mutta ongelmiin tarttuminen takkuaa.
Stephen Leahy
12.2.2007

IPS -- YK:n kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti vakuutti yhä useammat siitä, että ilmastonmuutoksen takana on ihmisen toiminta. Ympäristönsuojelijat varoittavat kuitenkin, että katastrofin torjuntaan on alettu tarjoilla myös poppakonsteja.

Nyt kysytään, miten pahaksi tilanne voi kehittyä ja miten ilmastonmuutoksen vaikutuksia - tulvia, kuivuutta, myrskyjä - voidaan hillitä. Useimmat kannattavat hiilidioksidipäästöjen välitöntä ja tuntuvaa vähentämistä. Liikenne ja teollisuus tuottavat eniten päästöjä.

Ilmastoa manipuloimaan?

Kanadalaisen ETC-ympäristöryhmän helmikuun alussa julkaistu raportti kertoo, että moni raskaan sarjan teollisuusmaa pitää päästöjen vähentämistä liian kalliina. Varsinkin Yhdysvallat on alkanut pohtia suurisuuntaisia hankkeita, joissa ilmastonmuutosta torjuttaisiin manipuloimalla ympäristöä.

Tieteellisiä tutkimuksia tehdään parhaillaan muun muassa avaruuspeilien ja ilmakehään levitettävien hiukkasten käyttämisestä auringonsäteiden torjuntaan ja maapallon viilentämiseen, ETC Group raportoi.

Viime vuosina on esitetty muitakin hankkeita, joita kuvataan englannin termillä "geo-engineering". Niihin kuuluu esimerkiksi rautapartikkelien kylväminen meriin. Tarkoitus on saada plankton ottamaan ilmasta nykyistä enemmän hiilidioksidia.

"Ilmassa on hiukan paniikin tuntua, joten hallitukset alkavat ottaa hullutukset todesta", Pat Mooney ETC:stä sanoo.

Hänen mukaansa ilmastoon vaikuttaminen nousee tänä vuonna esiin Maailman meteorologisen järjestön kokouksessa. Siitä puhutaan myös Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan ja Yhdysvaltain merivoimien tilaisuuksissa, tosin suljetuin ovin.

Yhdysvaltain hallitus on painostanut IPCC:tä, että se ottaisi ympäristön manipulointia koskevat hankkeet mukaan raporttinsa kolmanteen osaan, joka ilmestyy toukokuussa.

ETC pitää manipulointia vääränä ratkaisuna. "Kokeisiin merien tai ilmakehän muuttamiseksi ei pidä ryhtyä ilman perusteellista ja valistunutta julkista keskustelua niiden vaikutuksista", järjestö varoittaa.

Viherpesu on nyt valttia

Ylikansalliset suuryhtiöt ja monet poliitikot ovat käyneet "viherpesussa" ja kehuvat toimivansa nyt ilmastonmuutosta vastaan.

Öljyjätti BP America ilmoitti helmikuun alussa antavansa 500 miljoonaa dollaria (385 miljoonaa euroa) Berkeleyn yliopistolle uusiutuvien energianlähteiden ja puhtaan energian tutkimukseen.

"BP:n lahjoitus on yhdenlaista viherpesua. Se haluaa näyttää ympäristöystävällisemmältä kuin muut öljy-yhtiöt", yritysten etiikkaa vahtivan Corpwatch-järjestön johtaja Pratap Chatterjee sanoo.

"Vähentääkseen päästöjään Yhdysvaltojen pitäisi kuluttaa vähemmän ja rakentaa paljon nykyistä paremmat joukkoliikenneyhteydet", hän jatkaa.

Etanolin kaltaiset vaihtoehtoiset polttoaineet eivät Chatterjeen mukaan merkitse ilmastolle paljoakaan, mutta ne tuovat lisää voittoja BP:lle ja muille öljy-yhtiöille.

"Suuryhtiöillä on suurin vastuu ilmaston lämpenemisestä, joten niiden olisi korkea aika alkaa käyttää voittojaan todellisten ratkaisujen etsintään", hän sanoo.

Kanadassa poliitikot kilpailevat vihreydellään. Vielä vuosi sitten pääministeri Stephen Harper kyseenalaisti ilmastonmuutosta koskevat tieteelliset näytöt. Nyt hän vaatii Kanadaa toimimaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

ETC:n Mooneyn mukaan päättäjiltä löytyy sanoja enemmän kuin tekoja. Hänen mielestään kansalaisten tulisi vaatia nopeita ja pakollisia leikkauksia päästöihin ja rangaistuksia niille, jotka eivät tottele. "Vähempi on pelkkää teeskentelyä, josta ei ole apua."

Hiilivoimaa ja päästökauppaa

Yhdysvalloissa puuhataan nyt kiivaasti uusien hiilivoimaloiden rakentamista ennen kuin päästörajoista säädetään laki, Chicagon yliopiston ilmastotieteilijä David Archer kertoo.

Dallasilainen TXU-yhtiö suunnittelee 11:tä uutta hiilivoimalaa Texasiin lähivuosina. Yhdysvaltain nopeasti kasvavaa energiantarvetta täyttämään on hankkeilla kaikkiaan 130-160 uutta voimalaa.

Hiilivoimalan toimintaikä voi olla yli 50 vuotta. Kun uusia päästörajoituksia on aiemmin säädetty, vanhat voimalat on vapautettu niistä. Näin pelätään käyvän jatkossakin.

"Maaperässä on jäljellä ainakin 50 kertaa enemmän hiiltä kuin öljyä", Archer muistuttaa.

Eurooppa yrittää ratkoa ongelmaa päästökaupan avulla. ETC:n raportin mukaan päästökauppa on kasvava bisnes, jonka osanottajat kehittelevät myös ympäristöä manipuloivia hankkeita myytäviksi päästölupia tarvitseville yrityksille.

"Eurooppalainen päästökauppa on on täysin epäonnistunut hanke. Se vain hidastaa päästöjen vähentämistä", Money väittää.

Hän vaatii valtioita säätämään päästöleikkaukset pakollisiksi ja kieltämään kaupankäynnin niillä. "Voittoon tähtäävä keinottelu päästökaupalla vain pahenee jatkossa", hän ennustaa.

Lisää tietoa aiheesta