Uutinen

Ilmastonmuutos uusi velka-ansa Afrikalle?

Afrikkalaisjärjestöt painottavat, ettei mantere voi puolustautua velalla ilmastonmuutosta vastaan. Rahoitusta on saatava saastuttajilta Pohjoisesta.
Newton Sibanda
17.6.2008

IPS –- Poltetaan naapurin talo ja tarjotaan hänelle sitten lainaa jälleenrakennukseen – afrikkalaisten ympäristöjärjestöjen mukaan malli on sama, kun Afrikkaa kehotetaan ottamaan lainaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviämiseen.

”Ilmastonmuutos on sukupolvemme ratkaiseva kehitys- ja turvallisuusongelma. Siitä vastuussa olevien tulee maksaa korvauksia niille, joiden elinehdot se tuhoaa”, Nigeriassa toimivan Kansainvälisen energia-, ympäristö- ja kehityskeskuksen johtaja Ewah Eleri sanoi.

Eleri puhui afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen tapaamisessa, joka järjestettiin Afrikan maiden ympäristöministerien kokouksen rinnalla Etelä-Afrikan Johannesburgissa.

Järjestöt korostivat kokoontumisessa, että Afrikan maat tuottavat vähiten kasvihuonekaasupäästöjä, mutta jo nyt miljoonat maanosan asukkaat kamppailevat ilmastonmuutoksen tuhoisien seurausten kanssa päivittäin.

 

Ei uutta velkataakkaa

Eleri vaati pakollisia korvauksia saastuttajilta Afrikalle, minkä lisäksi hän paheksui ajatusta, että muutoksiin sopeutuminen pitäisi tehdä velkarahalla.

”Juuri kun Afrikka on pääsemässä valtavasta velka-ansasta, teollisuusmaat velkaannuttaisivat meidät uudelleen, jotta selviäisimme ilmastonmuutoksen meille aiheuttamista valtavista vahingoista”, Nigerian Maan ystävien edustaja Omokaro Osayade vahvisti.

Afrikan ympäristöliike vaatii teollisuusmaita sijoittamaan vähintään prosentin bruttokansantuotteestaan ilmastonmuutosrahastoon. Afrikan lasketaan tarvitsevan sopeutumiseen ainakin miljardi dollaria eli noin 650 miljoonaa euroa.

Lisäksi Afrikka kaipaa investointeja voidakseen ottaa käyttöön kohtuuhintaisia uusiutuvia energianlähteitä ja kehittyä ilman, että kasvihuonepäästöt karkaavat käsistä.

Järjestöt varoittivat myös, että biopolttoaineita kehiteltäessä ei saa heikentää Afrikan ruokaturvaa.