Uutinen

Ilmastonmuutos kiihdyttää pakolaisuutta

Ympäristö voi muuttua elinkelvottomaksi hitaasti tai kertarysäyksellä. Ilmastopakolaisten määrä on kuitenkin lisääntymässä, ja heidän asemaansa pitäisi vahvistaa.
Tarjei Kidd Olsen
5.5.2008

IPS -- Ilmastonmuutos lisää kehitysmaiden köyhien tarvetta lähteä pakolaisiksi, norjalaisen Norwegian Refugee Council -järjestön tuore ”Tulevaisuuden pakolaistulvat” -raportti varoittaa.

Ilmastonmuutos vauhdittaa muuttoliikettä köyhistä maista Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, mutta valtaosa niin sanotuista ilmastopakolaisista muuttaa maan sisällä tai köyhästä maasta toiseen Afrikassa ja Aasiassa.

Ihmiset joutuvat ilmastopakolaisiksi monista eri syistä. Ympäristön tila voi huonontua asteittain: esimerkiksi kuivuus leviää pikku hiljaa Saharan reuna-alueilla, jolloin myös asukkaat lähtevät pois ripotellen.

Hitaasti tapahtuva merenpinnan nousu puolestaan uhkaa kokonaisia saarivaltioita. Esimerkiksi Tuvalun saarivaltion Tyynellämerellä ennustetaan muuttuvat asuinkelvottomaksi vuoteen 2050 mennessä.

Toisaalta ilmastonmuutoksen kiihdyttämät tulvat ja myrskyt voivat ajaa koko asujaimiston pois kertarysäyksellä. Äkilliset ympäristökatastrofit saattavat saada liikkeelle valtaviakin ihmisjoukkoja tiheästi asutuilla alueilla, kuten Kiinassa ja Intiassa.

Karibian alue on harvempaan asuttu, mutta siellä voimakkaat syklonit ovat todennäköisiä. Keski-Aasia sekä Afrikasta Sahelin ja Niilin alueet ovat herkkiä kuivuudelle.

Ilmastonpakolaisten asema tunnustettava

Raportin mukaan ilmastopakolaisten kansainvälisoikeudellista asemaa pitää parantaa. Esimerkiksi YK:n pakolaissopimukseen voisi sisällyttää ympäristön tilan heikentymisen tai ympäristötuhon yhdeksi vainon muodoksi. Tällöin ympäristöpakolaisia ei periaatteessa voisi palauttaa lähtömaihinsa.

Raportissa kuitenkin huomautetaan, että ”ilmastopakolainen” ja ”ympäristöpakolainen” voivat olla harhaanjohtavia käsitteitä. Hitaasti etenevien ympäristökatastrofien yhteydessä poliittisia konflikteja, talousvaikeuksia ja ympäristön tilan heikentymistä on vaikea erottaa toisistaan. Maaperän köyhtyminen ja aavikoituminen ovat vaikuttaneet merkittävästi esimerkiksi Länsi-Sudanin Darfurin alueen kriisiin.