Uutinen

Hotelliketjut eivät työllistä Afrikassa

Turismi ei vähennä Afrikan köyhyyttä niin kauan kuin matkailu pyörii nykyisenlaisesti eristyksissä paikallisyhteisöistä.
Eeva Eronen
30.1.2008

Afrikan matkailuteollisuus pyörii edelleen vahvasti erillään paikallisyhteisöistä. Monikansalliset hotelliketjut ovat yksi tyypillisimmistä omaa elämäänsä elävistä toimijoista. Mikäli kehitys jatkuu samanlaisena, niiden myönteiset vaikutukset paikallisyhteisöjen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen pysyvät rajallisina, arvioidaan Afrikan Työllisyyden tutkimusverkoston (African Labour Researc Center) raportissa.

Hotelliketjut voisivat tukea paikallisyhteisöjä vahvemmin monin tavoin. Nyt niiden tukivoimaa syö esimerkiksi se, että ketjut käyttävät paljon alihankkijoita tai tekevät ostoksensa sijantialueensa ulkopuolelta.

Työllisyyden paranemista taas heikentää se, että hotellit käyttävät paljon väliaikaistyöntekijöitä - joissain tapauksissa työntekijöistä yli puolet on määräaikaisia, ja heidän palkkansa ja työolonsa ovat heikommat kuin vakituisilla. Hotellit ostavat myös palveluitaan alihankkijoilta.

Ammattiliitot osa-aikaisten puolelle

Hotellialan esimerkiksi ottaneen raportin mukaan paikalliset voivat yrittää muuttaa hotellien kurssia ammattiliittojen avulla. Tutkijat suosittelevat, että liitot alkaisivat taistella epävirallisen työvoiman käyttöä vastaan ja huolia jäsenikseen myös epäsäännöllistä työtä tekeviä. Ulkoistetut työntekijät pitäisi myös saada mukaan palkkaneuvotteluihin, jotta heille voitaisiin taata yhtä hyvät työolot kuin täysipäiväisille.

Liitot voisivat myös muistuttaa hotelliketjuja niiden sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Suuntaa on onnistuttu muuttamaan esimerkiksi Holiday Inn -ketjun hotelleissa Zimbabwessa.

Tutkijat kiittelevät hotelliketjuja siitä, että silloin kun ne palkkaavat paikallisia, työolot ja palkka ovat kohtuulliset. Jotkin hotellit ovat myös luoneet varsin toimivia käytäntöjä HIV:n ja aidsin varalle. Tutkijat esittävät, että niiden pohjalta olisikin mahdollista luoda ketjuille yhteisiä standardeja esimerkiksi syrjintäkielloista, tiedotuskampanjoista ja testauksesta.

Matkailun entinen huippumaa Kenia

Eniten paikallisyhteisöjä hyödyttää raportin mukaan työvoimavaltainen turismi, joka on vahvasti sidoksissa paikalliseen kulttuuriin ja luonnon kilpailuvaltteihin. Nykytilanteessa vieraiden ja paikallisten väliset yhteydet pysyvät alkeellisina.

Tällä hetkellä 4-10 prosenttia Afrikan virallisista työpaikoista pyörii turismin ympärillä. Suhteellisesti eniten matkailu on työllistänyt väkeä Keniassa ja Namibiassa, missä lähes joka kymmenes ihminen puurtaa matkailualalla. Kenian osalta luvut tulevat syöksymään alas vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien vuoksi.

 

Lisää tietoa aiheesta

  • African Labour Research Networkin raportti