Uutinen

Hongkong: EU ja YK-järjestöt tukkanuottasilla nälästä

EU:n kauppa- ja maatalouskomissaarit hyökkäävät kärkevästi kahta YK-järjestöä vastaan johtavan talouslehden sivuilla.
Mika Railo
14.12.2005

Financial Times (Kuva Mika Railo)
 
HONGKONG -- Erikoinen diplomaattinen vesilasimyrsky puhkesi tänä aamuna Hongkongissa siitä, kuinka nälänhätää lievitetään tehokkaimmin.

EU:n kauppakomissaari Peter Mandelson ja maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel hyökkäävät Financial Times -lehden tämän aamuisessa yleisönosastossa YK:n ruokaohjelman WFP:n ja Ruokaturvan erikoisraportoijan tuoretta mainoskampanjaa vastaan ja kutsuvat kyyniseksi hyökkäykseksi WTO:n jäsenmaiden rehellisyyttä vastaan.

YK-järjestöt ovat ostaneet yhdestä maailman luetuimmasta talouslehdestä FT:stä neljännessivun ilmoituksen, jossa Hongkongin kokoukseen osallistuvia maita varoitetaan rajoittamasta ruoka-avun saatavuutta. Kuvassa neljä afrikkalaista lasta istuu syömässä pöydän ääressä ja heidän takanaan liitutaululla lukee: "Älkää leikkikö meidän ruualla."

Eniten apua kun sitä vähiten tarvitaan

Kinassa on kyse teollisuusmaiden antamasta ruoka-avusta. Yhdysvallat käyttää ruoka-apua omien viljelijöidensä tukemiseen. Maan hallitus ostaa viljelijöiden ylijäämäviljan ja lahjoittaa sen hätäavuksi nälänhädästä kärsiviin maihin. Maa on käyttänyt yli kahdeksan miljardia dollaria ostoihin viimeisen viiden vuoden aikana.

Käytäntöä on kritisoitu voimakkaasti ympäri maailmaa. Yhdysvaltain apu vaihtelee vuosittain riippuen maan satotilanteesta, eikä niinkään avun tarpeesta maailmalla. Lisäksi apua saaneet maat ovat aika ajoin kieltäytyneet avusta, koska Yhdysvallat on dumpannut apukuljetuksiin geneettisesti muokattua viljaa, jota se ei ole onnistunut saamaan kaupaksi. Avulla ei myöskään ole onnistuttu poistamaan nälän syitä, eikä vähentämään apua tarvitsevien määrää maailmassa.

EU, joka on joutunut kovan painostuksen kohteeksi omien maataloustukiensa takia, haluaisi tuoda Yhdysvaltain ruoka-avun Hongkongin neuvotteluihin. Yhdysvaltain apuostot ovat EU:n mielestä merkittävä maataloutta vääristävä tekijä.

Riittääkö ruoka?

EU on itse lopettanut oman ruokana annettavan apunsa jo vuosia sitten. Unioni antaa oman apunsa rahana, jonka avunsaaja voi käyttää ruoan ostoon lähialueelta. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että rahan lähettäminen voi olla tuplasti tehokkaampaa kuin ruoan kuljettelu ympäri maailmaa. Lisäksi se tukee alueellista tuotantoa köyhissä maissa.

Maailman ruokaohjelman huoli on kuitenkin se, että rahana annettava apu jää saamatta. WFP:n tiedotteen mukaan tarve ylittää avun määrän jo nyt. Jos WTO rajoittaa ylijäämäsatojen käyttöä avussa, saattavat nälkäänäkevät naiset ja lapset kärsiä, pelkää WFP.

EU ei hyväksy argumenttia. Komissaarit vetoavat vastineessaan OECD:n tilastoihin, jotka osoittavat, että apua on saatavilla eniten silloin kun sitä vähiten tarvitaan: eli kun ylijäämää on paljon ja hinnat alhaalla. He vetoavatkin teollisuusmaita ottamaan oppia EU:n apuohjelmasta.

WFP:n huoli ei ole täysin aiheeton. Teollisuusmailla on pitkä historia rahallisten apulupausten unohtamisessa. Lisäksi EU:n perinteinen kehitysapu on kuuluisa hitaudestaan ja byrokraattisuudestaan. Usein rahojen saaminen erilaisiin projekteihin vie useita vuosia varsinaisen päätöksen jälkeen.

Lisää tietoa aiheesta