Uutinen

Holkeri kehitysavun selvitysryhmän johtoon

"Kansalaisten luottamus kehitysyhteistyöhön voi pysyä korkeana vain, jos yhteistyön laatu on korkeaa ja annettu tuki todella auttaa köyhiä kehitysmaita kehityksen alkuun" sanoo Harri Holkeri, joka vetää uutta kehitysavun laatua selvittävää asiantuntijaryhmää.
KYO:n tiedote
28.8.2002

Kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes on pyytänyt valtioneuvos Harri Holkeria kokoamaan ja johtamaan asiantuntijaryhmää, joka valmistelee esityksen siitä, miten Suomi saavuttaa kehitysyhteistyömäärärahoissaan YK:n edellyttämän 0,7 prosentin tason. Holkerin ryhmän on määrä tehdä asiasta esitys julkiseen keskusteluun ensi vuoden alussa ja valmistaa asiantuntijaselvitys ensi maaliskuun eduskuntavaalien jälkeisiä
hallitusneuvotteluja varten.

Holkerin ohella asiantuntijaryhmään kuuluvat toimittaja Umayya Abu-Hanna, professori Pertti Haaparanta, piispa Eero Huovinen, johtaja Johanna Ikäheimo, pääjohtaja Maria-Liisa Nevala, professori Olli Rehn ja puheenjohtaja Maj-Len Remahl. Pysyvinä asiantuntijoina toimivat valtiosihteerit Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä ja Antti Satuli ulkoasianministeriöstä.

Ministeri Siimes uskoo, että pitkään esillä olleessa asiassa voidaan vihdoin päästä myönteiseen ratkaisuun ja muuttaa annetut kehitysapulupaukset todellisiksi päätöksiksi.

"Nyt on mielestäni todellinen mahdollisuus kehitysyhteistyön määrärahojen nostoon. Kansalaisten valtaenemmistö kannattaa asiaa, samoin kaikki merkittävimmät puolueet. Useissa EU-maissa on tehty tai ollaan tekemässä nostopäätöksiä, eikä oman kansantaloutemme tila tai valtion velkatilanne enää muodosta aiemmanlaista estettä", Siimes toteaa.

"Kun olen ministerinä sekä ulkoasiain- että valtiovarainministeriössä, pyrin omalta osaltani edistämään sitä, että asiaa valmistellaan hyvässä yhteistyössä myös näiden ministeriöiden välillä. Uskon, että onnistumismahdollisuuksia parantaa myös se, että asiantuntijaryhmää vetää arvostettu henkilö, joka tuntee niin kotimaista kuin kansainvälistäkin päätöksentekoa."

Lähestyvät hallitusneuvottelut tarjoavat Siimeksen mukaan parhaan ajankohdan kunnollisen nostopäätöksen tekemiselle. "Hallitusta muodostettaessa pitää muutoinkin tehdä päätöksiä tulevaisuuden strategioista. Asiaa voidaan silloin tarkastella yhdessä ja kokonaisedun kannalta", Siimes sanoo.

Valtioneuvos Harri Holkeri on tyytyväinen ryhmänsä kokoonpanoon. "Tavoitteenani oli koota monipuolinen ryhmä, joka on valmis myös uudenlaisiin esityksiin kehitysyhteistyön parantamiseksi. Käsitykseni mukaan kansalaisten luottamus kehitysyhteistyöhön voi pysyä korkeana vain, jos yhteistyön laatu on korkeaa ja annettu tuki todella auttaa köyhiä kehitysmaita kehityksen alkuun. Olen iloinen siitä, että suhtautuminen asiaan niin ulkoasianministeriössä kuin valtiovarainministeriössäkin on ollut myönteistä", Holkeri sanoo.

"Erityisesti YK:n millennium-huippukokouksen hyväksymä vuosituhatjulistus ja siihen liittyvät köyhyyden puolittamisen tavoitteet edellyttävät meiltä myös oman kehitysyhteistyömme kehittämistä." Holkeri toimi itse vuosi sitten päättyneen YK:n millennium-yleiskokouksen puheenjohtajana.

Lisätietoja: kehitysyhteistyöministeri Siimeksen neuvonantaja Rauno
Merisaari, puh. 040-724 0517 tai tiedotuspäällikkö Katri Kaarniala, puh.
(09) 1605 6348, sähköposti katri.kaarniala@formin.fi.

UM:n kehitysyhteistyöosaston tiedote 29.08 2002