Uutinen

Hiv/aids koulutuksen jarruna kehitysmaissa

Asiantuntijoiden mukaan köyhimpien maiden koululaitoksilla on keskeinen rooli hiv/aidsin vastaisessa kamppailussa.
Janne Hukka
22.5.2006

Kehitysmaiden hallitusten aktiivisen koulutuspolitiikan puute ja hiv/aids-epidemian laajuus ovat yhä uhkana kehitysmaiden lapsien tulevaisuudelle. Jopa puolella kehitysmaiden kouluikäisistä lapsista riski saada hiv/aids-tartunta on kasvanut riittämättömän koulutuksen takia.

Britannialaisen Imperial College London -yliopiston ja kansainvälisen Action Aid -järjestön yhdessä tuottaman tutkimuksen mukaan 700 000 lasta vuosittain säästyisi hiv/aids-tartunnalta, jos koulunkäynti kehitysmaissa olisi turvattu YK:n vuosituhattavoitteiden esitysten mukaisesti.

Peruskoulun käyminen voi jopa puolittaa lapsen riskin saada hiv/aids-tartunta, AllAfrica kirjoittaa.

Tutkimustulosten mukaan koulunkäynti antaa mahdollisuuden tarjota lapsille tärkeää seksuaali- ja hiv/aids-valistusta, jolla on merkittävä vaikutus yhteiskunnan terveydenhuoltoon ja asenteiden muuttumiseen.

Tämän lisäksi koulunkäynti lisää lapsen vaihtoehtoja edetä elämässä. Koulussa opitut tiedot ja taidot auttavat lasta välttämään tartuntaa itsenäisesti muun muassa ammatinvalinnan kautta.

Tutkimuksen keskeisenä suosituksena on taata kehitysmaiden lapsille ilmainen peruskoulu, jotta myös köyhimpien perheiden lapsilla olisi mahdollisuus opetukseen.

"Kouluikäiset lapset voivat olla se pieni toivonkipinä tulevaisuudesta, jossa ei ole hiv/aidsia", sanoo tutkimuksen koordinaattori Lesley Drake.

Kansainvälisen opettajaliitto kuitenkin arvioi, että jopa 40 Afrikan maata ei tule saavuttamaan vuosituhatjulistuksessa esitettyjä koulutustavoitteita vuoteen 2015 mennessä, The East African Standard raportoi.

Maailmanlaajuista Education International -liittoa edustava Emmanuel Fatoma sanookin hiv/aidsin olevan "yksi suurimmista haasteista" Afrikan mantereella tavoitteiden saavuttamisessa

Liiton mukaan ongelman ratkaisemiseksi köyhien maiden opettajaliittojen tulee toimia aktiivisemmin hallitustensa opetuslinjausten suunnittelussa ja kritisoinnissa. Tämän saavuttamiseksi liitto on aloittanut uuden viisivuotiskampanjan, jonka tarkoituksena on kouluttaa kehitysmaiden opettajia toimimaan omatoimisesti epidemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi, torjumiseksi ja välttämiseksi.

Lisää tietoa aiheesta