Uutinen

HIV-epidemia tasoittunut Thaimaassa, Burma peittelee totuutta

Timo Kuronen
3.7.2001

Aids-ongelma on vakava ja päivänpolttava myös Kaakkois-Aasiassa. Yhdistyneiden Kansakuntien arvion mukaan HIV-tartunnan saaneita tai aidsiin sairastuneita on Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa lähes kuusi miljoonaa, toiseksi eniten Saharan eteläpuolisen Afrikan jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna yleistilanne on kuitenkin paljon Afrikkaa valoisampi. Tilanne vaihtelee Aasiassakin hyvin paljon maiden välillä. Kambodzhassa epidemialuvut ovat Aasian pahimmat: siellä 4 prosenttia väestöstä on HIV-positiivisia.

Thaimaassa, jonne Hi-virus levisi alueen maista ensimmäisenä 1980-luvulla kaupallisen seksin ja huumeruiskujen käytön välityksellä, HIV-tartunnasta kärsii nykyään noin miljoona maan 61 miljoonasta ihmisestä. Jos aidsia ja kondomien käyttöä koskevaa tiedotuskampanjaa ei oltaisi aloitettu vuosikymmen sitten, maassa saattaisi olla nyt 5,78 miljoonaa HIV-positiivista eli lähes kymmenesosa väestöstä. Seksityöläisten keskuudessa kondomin käytön sanotaan vakiintuneen.

YK:n ja Thaimaan viranomaisten mukaan epidemiaa ei olla kuitenkaan voitettu ja ihmisten riskikäyttäytyminen voi saada tartuntaluvut uudelleen kasvuun. Koska virus on levinnyt koko maahan ja kaikkiin yhteiskuntaluokkiin, uudet tartunnat tulevat todennäköisemmin muualta kuin kaupallisen seksin kautta. Erityisen huolissaan viranomaiset ovat nuorten seksikäyttäytymisen nopeasta muutoksesta (länsimaistumisesta), varsinkaan kun kouluissa ei juurikaan anneta sukupuolivalistusta.

Tartuntatilanne on pahin pohjoisessa Chiang Rain maakunnassa Burman ja Laosin vastaisella rajalla. Maakunnan 1,2-miljoonaisesta väestöstä yli 10 prosenttia kantaa virallisten tilastojen mukaan Hi-virusta, mutta etenkin etnisten vähemmistöjen liikkuvuus, köyhyys ja koulutuksen puute peittävät alleen todelliset luvut. Useat eivät paljastu viruksen kantajiksi ennen kuin he joutuvat sairaalahoitoon aidsin vakavien oireiden vuoksi.

Chiang Raista löytyy myös positiivinen esimerkki, jota YK:n kehitysohjelma UNDP aikoo käyttää kansainvälisestikin aidsin vastaisessa taistelussa. Mae Chanin sairaalan lääkäri Somsak Supawitkul on 1990-luvun alusta lähtien mobilisoinut paikallista väestöä kantamaan enemmän vastuuta tartunnan saaneista ja kouluttamaan muuta yhteisöä taudin vaaroista. Mae Chaniin on perustetu kyläpankki orpojen lasten auttamiseksi ja järjestetty yrttilääkkeiden jakelu aidsin oireiden lieventämiseksi.

Kun yhteisössä herää yhteinen näkemys ja vastuuntunto, voidaan HIVin leviämistä kontrolloida paremmin. Samalla orpoja ja muita uhrien perheenjäseniä voidaan tukea tehokkaammin. UNDP:n Lee-Nah Shun mielestä yhteisöpohjaiset keinot on otettava mukaan, sillä hallitukset eivät voi koskaan saavuttaa kaikkia kyliä. Thaimaan varapääministeri Pitak Intrawityanunt onkin YK:n aids-kokouksessa New Yorkissa luvannut hallituksensa auttavan muita hallituksia eli olevan valmis johtamaan etelän yhteistyötä epidemian torjumisessa.

Thaimaan naapurimaan Burman HIV/aids-tilanne on paljastumassa paljon virallisia lukuja synkemmiksi. Amerikkalaisen tutkimusryhmän mukaan Burman sotilasjuntan vastuun välttely ja sairastuneiden sulkeminen yhteisöjen ulkopuolelle on johtanut jopa 50 kertaa virallisia lukuja suurempaan kuolleisuuteen.

Burman virallinen aidsiin kuolleiden lukumäärä vuonna 1999 oli 802 henkilöä, mutta Johns Hopkinsin yliopiston Burmassa vierailleet ja YK:lle raportin laatineet tutkijat arvioivat todellisen luvun nousevan 48 000:een. Aikuisia aidsiin sairastuneita arvioidaan olevan lähes 700 000. Luvussa ei ole huomioitu noin 1,4 miljoonaa huumeiden käyttäjää, jotka ovat voineet saada hiv-tartunnan saastuneiden neulojen välityksellä. Väkilukuun suhteutettuna uudet tiedot nostavat Burman Aasian pahiten HIV/aidsista kärsivien maiden joukkoon.

Sotilasjuntan toimimattomuus asian suhteen pahentaa Burman aids-tilannetta. Tilanteen vakavuutta ei olla haluttu myöntää eikä lisäresursseja sairastuneiden hoitoon olla osoitettu. Maan koko terveydenhuoltojärjestelmä on pikemminkin tuhoutunut sotilasvallan aikana. Suuri osa kansasta, varsinkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, eivät tiedä aidsista mitään ja siksi sairastuneet suljetaan hoitamatta yhteisöjen ulkopuolelle. "Totuuden peittely on juntan keino pysyä vallassa", Yhdysvaltoihin maanpakoon 1988 lähtenyt lääkäri ja pakolaishallituksen jäsen Than Htung sanoi YK:n aids-kokouksessa.


Lähteinä The Nation –lehden artikkelit 27.6.2001