Uutinen

Herfkens: kehitystavoitteisiin vastaaminen kuuluu kaikille suomalaisille

KYO:n tiedote
12.2.2003

YK:n maailmanlaajuisen MDG-kampanjan (Millennium Development Goals ) koordinaattori Eveline Herfkens vierailee maassamme. Herfkens kiertää pohjoismaita vauhdittamassa maiden MDG-kampanjan yhteiskunnallista keskustelua. "MDG -tavoitteet ovat avain koko yhteiskuntamme toiminnalle, niiden tulee olla esillä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa ei ainoastaan kehityspoliittisessa keskustelussa", Herfkens tähdensi puheenvuorossaan eduskunnassa.

Suomalaisen MDG -keskustelun tärkeä tavoite on kehitysyhteistyömäärärahojen nostaminen kansainväliselle tasolle. Herfkens kehotti suomalaisia päättäjiä vauhdittamaan maamme määrärahojen nostamista nykyisestä 0,35 prosentista YK:n suosittamalle kansainväliselle 0,7 prosentin tasolle. Hänen mielestään Suomella on hyvä mahdollisuus täyttää kansainväliset velvoitteensa, sillä määrärahojen korotukselle on maassamme nyt kansainvälisestikin vertailtuna vankka tuki.

MDG -tavoitteiden toteutumisen keskeinen edellytys on köyhyyden poistaminen. Puhuessaan kansanedustajille ja muille päättäjille Herfkens painotti erityisesti naisten tasa-arvon ja kansainvälisen kaupan merkitystä köyhyyden poistamisessa. Kansainvälisen kaupan tasapainottamisessa hän piti tärkeänä vientitukikäytännön uudistamista muun muassa maataloudessa. "Kansallinen maatalouden tukeminen ja kehitysmaiden kaupan demokratisoiminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Molemmat voidaan toteuttaa niin että eri intressit otetaan huomioon", Herfkens korosti.

Herfkens muistutti, että vuosituhattavoitteet ovat YK:n vuoden 2000 päätöksen jälkeen koko maailman yhteiset. Tämän kautta hän näkee myös köyhyyden yhteisenä vihollisena, joka estää ihmisten hyvinvoinnin kehityksen ja toiveiden toteuttamisen kaikkialla maailmassa."Emme saavuta pysyvää rauhaa jos emme ensin voita sotaa köyhyyttä vastaan", Herfkens tiivisti ja painotti että Suomi on yhdessä 188 muun valtion kanssa sitoutunut köyhyyden poistamiseen.

Herfkens ei sälytä köyhyyden poistamista ainoastaan kehittyneille valtioille vaan korostaa päävastuun olevan köyhillä mailla. Hän muistuttaa, että tuloksia ei saavuteta ilman muun maailman tukea.

"Haluavatko suomalaiset elää maailmassa, jossa muun muassa 30 000 ihmistä päivässä kuolee likaisen vedenaiheuttamiin tauteihin" valtioneuvos Harri Holkeri kysyi omassa puheenvuorossaan.

"Tänään puhumme YK:n historian tärkeimmästä yrityksestä päästä eroon ihmiskunnan suuresta häpeätahrasta, äärimmäisestä köyhyydestä. Suomella oli kunnia toimia vuosituhathuippukokouksen ja sitä seuranneen vuosituhatyleiskokouksen puheenjohtajamaana. Meillä on velvollisuus näyttää muille, että tuolloin kansojen välille syntynyt yhteisymmärrys globaalista kumppanuudesta otetaan Suomessa vakavasti ja että me seisomme sanojemme takana tässäkin asiassa. Muunlainen viesti ei yksinkertaisesti käsitykseeni Suomesta ja suomalaisuudesta sovi", Harri Holkeri tähdensi.

Alivaltiosihteerin Pertti Majanen totesi seminaarissa, että Suomen kehityspolitiikan periaatteiden ja vuosituhatjulistuksen tavoitteiden välillä ei ole ristiriitaa. " Haasteemme on saada vuosituhattavoitteiden kehityspäämäärät osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa, jossa on keskeistä saattaa köyhyyden vähentäminen kansallisen toiminnan keskiöön sekä kehitysmaiden ja meidän välisen todellisen kumppanuuden luominen", Majanen muistutti.

"Emme toimi tyhjiössä, vuorovaikutusta kansallisen ja kansainvälisen tason tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi on lisätty muiden hallinnonalojen, yhteiskunnallisten toimijoiden ja päätöksentekijöiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin kanssa, alivaltiosihteeri Majanen kertoi.

YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen (MDG -julistus). Se on poliittinen sitoumus, joka keskittyy maailmassa vallitsevan epätasa-arvoon ja syviin kehitysongelmiin sekä asettaa konkreettisia kehitystavoitteita ja niitä tukevia osatavoitteita. Tavoitteisiin pyritään vuoteen 2015 mennessä. Keskeiset tavoitteet ovat: poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä, ulottaa peruskoulutus kaikille, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa, vähentää lapsikuolleisuutta, parantaa odottavien äitien terveyttä, taistella aidsia, malariaa ja muita tauteja vastaan, taata ympäristön kestävä kehitys ja luoda globaali kumppanuus kehitykseen.

Eduskunnassa pidetyn tilaisuuden järjestivät eduskunnan ulkoasianvaliokunta, kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta, ulkoasiainministeriö, Kepa ja Suomen Yk-liitto. Tilaisuuden puhetta johtivat YK-liiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen ja Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Syvärinen. Kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa käyttivät myös Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari.

Lisätietoja ulkoasiainministeriössä antavat linjanjohtajan sijainen Matti Kääriainen (09) 1605 6312, sähköposti matti.kaariainen@formin.fi ja tiedottaja Marja-Leena Suvanto (09) 1605 6379 sähköposti marja-leena.suvanto@formin.fi