Uutinen

Havannassa puhuttiin ruokaturvasta

Kent Wilska
12.9.2001

"WTO:n on vetäydyttävä kaikesta mikä koskee ruokaa", julisti José Bové, tunnettu ranskalainen aktivisti ja vuohifarmari Kuubassa 3.-7.9. järjestetyssä ruokakokouksessa.

Yli 400 maanviljelijöiden ja kansalaisjärjestöjen sekä akateemisen maailman edustajaa yli 50 maasta kokoontui syyskuun alussa Maailman ruokasuvereniteettikokoukseen (Fórum mundial sobre soberanía alimentaria) Havannaan etsimään keinoja ratkaista maailmanlaajuisia ruokaan ja nälkään liittyviä ongelmia. Maailmassa on yli 800 miljoonaa nälkäistä tai aliravittua ihmistä.

Kuva: Kent Wilska
Ranskalainen maanviljelijäaktivisti José Bové (Kuva: Kent Wilska)

"Tämä on ideologinen taistelu uusliberaalia talouden logiikkaa vastaan. Maatalous ei hyödy vapaakaupasta missään päin maailmaa, nykyinen talousmalli on absurdi viljelijöiden kannalta", José Bové selitti.

Kokouksen keskeisimpiä teemoja olivat ruokasuvereniteetti, elintarvikkeiden maailmankauppa, kestävä kehitys, maauudistus kehitysmaissa, geenimuunnellut kasvit ja eläimet sekä elävien organismien patentointi.

"Oikeus ruokaan on yksi tärkeimpiä ihmisoikeuksia, mikä on todettu useissa kansainvälisissä sopimuksissa. Silti tämä oikeus on evätty miljoonilta", kertoi saksalainen maanviljelijä ja tutkija Michael Windfhur.

"Ruokasuvereniteetti tarkoittaa oikeutta päättää omasta maatalouspoliikasta. Se on keino ratkaista maailman ruokaongelma", selitti Windfhur.

Kokouksen osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että uusliberaali talouspolitiikka on vain lisännyt maailman köyhyyttä ja nälkää. Kaupan vapauttamisen hyödyt ovat päätyneet monikansallisten yhtiöiden taskuihin. Kokouksessa vaadittiin yksittäisille maille oikeutta päättää omasta kauppa- ja maatalouspolitiikastaan. Erityisesti peräänkuulutettiin pienviljelijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksia maataloustuotannossa ja kalastuksessa.

"Tuontisuoja on keskeinen elementti ruokasuvereniteetissä. Tullisuojan tulee olla ensisijainen protektionistinen mekanismi", José Bové sanoi.

"Maataloustukien supistaminen ei auta, koska kehitysmaihin voidaan silti syytää paikallista tuotantoa vahingoittavia halpoja elintarvikkeita teollisuusmaista. Tulleilla tämä voidaan estää", Bové selitti.

Kokouksen tuloksena syntyi kahdeksansivuinen päätösasiakirja, joka sisältää kymmeniä konkreettisia ehdotuksia ruokaan ja nälkään liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kokouksen osallistujat vakuuttivat jatkavansa mielenosoituksia talouden uusliberaalia globalisaatiota vastaan.

Kuva: Kent Wilska
Fidel Castro (Kuva: Kent Wilska)

"Seattle, Quebec, Genova - taistelkaa, kunnes heillä ei enää ole paikkaa missä kokoontua", julisti Kuuban päämies Fidel Castro kokouksen päätöstilaisuudessa.