Uutinen

Hassi esittää valtiollisten vientitakuiden julkistamista

Matti Remes
12.10.2000

Kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi esittää, että päätökset suomalaisille yrityksille myönnettävistä vientitakuista olisivat tulevaisuudessa julkisia. Vientitakuut myöntää valtion erityisrahoituslaitos Finnvera Oyj. Valtaosa vientitakuista kohdistuu kehitysmaissa toteutettaviin hankkeisiin. Etenkin metsä- ja voimalaitoshankkeiden ympäristövaikutukset ovat merkittäviä.

"Esimerkiksi Yhdysvalloissa takauspäätökset ovat jo julkisia, joten tässä suhteessa huoli avoimuuden haitallisista vaikutuksista suomalaisyritysten toimintaan on liioiteltua. Finnveran päätökset eivät tällä hetkellä ole julkisia. Kansalaiset vaativat kuitenkin entistä avoimempaa ja demokraattisempaa hallintoa myös Suomessa, ja tämän vuoksi nykyinen käytäntö ei ole perusteltavissa", Hassi sanoi perjantaina Helsingissä. Ministeri Hassi puhui aiheesta Luonto-liiton, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen ja Maan ystävien järjestämässä seminaarissa.

"Ympäristöasiat otetaan kyllä aiempaa paremmin huomioon vientitakuita myönnettäessä, mutta nyt myös ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvät näkökulmat tulisi sisällyttää osaksi Finnveran toimintaa. Myös vientitakuutoiminnan pitäisi noudattaa Suomen hallituksen hyväksymää kehitysmaapolitiikan linjausta", Hassi sanoi.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolla antaa kehitysyhteistyöministerin neuvonantaja Marko Ulvila (puhelin 1341 6405, 040 709 9775).