Uutinen

Hanketukea hollantilaisittain

Ilona Niinikangas
6.10.2003

Hollantilaisia järjestöjä on perinteisesti pidetty melko itsenäisinä. Maan suurimmat järjestöt Cordaid, Novib, Hivos, Icco, Plan-Alankomaat ja Terre des Hommes saivat tänä vuonna käyttöönsä 410 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia kehitysyhteistyömäärärahoista.

Järjestöt käyttävät tuen omaan toimintaansa ja välittävät varoja myös yli 600 pienemmälle järjestölle. Suuret järjestöt tukevat pienten työtä tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja osallistumalla hankkeisiin. Omia jäsenjärjestöjä niillä ei kuitenkaan ole.

Pienet järjestöt voivat hakea rahoitusta myös Hollannin kestävän kehityksen komitealta tai suoraan ulkoministeriöltä.

Suurten järjestöjen asema on herättänyt kritiikkiä ja kateutta järjestökentässä. Ongelmia on ollut myös suhteessa ministeriöön, sillä järjestöjen työ on saattanut poiketa maan ulkopoliittista linjauksista.

Tukimallia uudistettiin ja uusi systeemi astui voimaan vuoden alusta. Ulkoministeriön rahoitusohjelmassa mukana olevat suuret järjestöt lupasivat kohdistaa toimintansa köyhyyden poistamiseen ja lähettää toimintasuunnitelmansa tarkastettavaksi ministeriöön.