Uutinen

Hankesuunnittelun kursseilta oppimispolulle

Ulkoministeriö on kiristänyt rahahanojaan, ja järjestöjen kehitysyhteistyölle asetetaan yhä tiukempia laatuvaatimuksia. Kepa tukee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön laadun kehittämistä koulutuksen, neuvonnan ja verkostoitumisen avulla.
Antti Turakka
2.12.2003

Kuva: koulutus- ja neuvontatiimiläisiä (Kuvaaja: Milma Kettunen)

Suvi Halttula, Jonna Haapanen, Eija Mustonen ja Antti Turakka Kepan neuvontatiimistäKoulutuksen suurena haasteena on se, miten saada tarvittava tieto ja järjestöt kohtaamaan. Kepa pyrkii tehostamaan tiedottamista muun muassa koulutuksen ja neuvonnan www-sivujen avulla. Koulutusta on myös jatkuvasti uudistettava, jotta se vastaa paremmin järjestöjen tarpeita, ja kursseille osallistuminen helpottuu sekä pienten että suurten järjestöjen parissa.

Kehy-avaimilla liikkeelleKoulutuksen kehittämiseksi Kepa muokkaa kurssitarjontaa modulimuotoiseksi. Tämä merkitsee sitä, että suppean aihepiirin kursseista - moduleista - muodostuu kokonaisuus, joka palvelee järjestön tarpeita. Ajatuksena on, että perustason kursseista muodostuu niin sanotut "kehy-avaimet", eli tiedot ja taidot, jotka antavat perustan yhteistyöhankkeen suunnittelulle. Avainkurssien jälkeen taitoja voi kehittää syventävillä kursseilla sen mukaan, miten oman järjestön yhteistyö kumppanin kanssa ja hankkeen suunnittelu etenevät.

Tilaa oppimistarvekartoitus

Kepan koulutus- ja neuvontatiimi voi myös avustaa järjestöjä tekemään oman oppimistarvekartoituksen. Kartoituksen perusteella voidaan viitoittaa ”oppimispolku”, kokonaisvaltainen järjestön kapasiteetin vahvistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma, joka voi sisältää esimerkiksi kursseja, hankeneuvontaa ja verkostoitumista.

Räätälöityä koulutusta järjestöllesi


Hankesuunnitteluun ja hallintoon liittyvien kurssien lisäksi Kepa tarjoaa myös järjestöjen tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Tällaista voi olla johonkin erityisalaan tai maantieteelliseen alueeseen liittyvät kehitysyhteistyökurssit. Yksi erityisryhmä, jonka kanssa Kepa on aloittelemassa koulutusyhteistyötä, on maahanmuuttajajärjestöt. Oppimistarvekartoituksesta ja räätälöidystä koulutuksesta kannattaa kysyä hyvissä ajoin, jotta siihen löytyisi osapuolille sopiva ajankohta.


Lisätietoa Kepan koulutuksesta ja neuvonnasta antavat koulutussuunnittelija Antti Turakka, antti.turakka@kepa.fi ja hankeneuvoja Jonna Haapanen, jonna.haapanen@kepa.fi.