Uutinen

Hankeneuvoja järjestöjen tukena kentällä

Kommunikaatio suomalaisen järjestön ja etelän kumppanin välillä saattaa olla aluksi haastavaa. Kepan yhteystoimitsijat ja hankeneuvojat auttavat kulttuurien kohtaamisessa.
Senja Väätäinen-Chimpuku
15.9.2005

Kommunikointi kumppanijärjestön kanssa maapallon toiselta laidalta toiselle tuo usein haasteita hankkeen alkuvaiheeseen. Tyhjyyttä ammottava sähköpostilaatikko voi mietityttää myös hankkeen toteutuksen aikana, mutta erityisesti hanketta suunniteltaessa, kun kumppania ja vuoropuhelun tapoja ei tunneta, etäisyys saattaa tuntua toivottomalta. Samalla kokous- ja valmistelumatkan tukihakemusaikataulut Suomessa painavat päälle.

Kepan kentällä toimivien hankeneuvojien ja yhteystoimitsijoiden tehtävä on kuroa Suomen ja etelän välistä etäisyyttä pienemmäksi. Kommunikaation teknisten linkkien varmistamisen lisäksi suomalainen edustus kentällä pystyy välittämään kulttuurista ymmärrystä molemmille järjestöille.

Kulttuurisen tiedon jakaminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tasa-arvoiset suomalaiset eivät ota huomioon naisten ja miesten eriarvoista asemaa kumppanijärjestössä ja -maassa. Tai silloin, kun etelän kumppani tulkitsee Suomesta tullutta järjestelmällisen yksityiskohtaista hanke-ehdotusta kirjaimellisesti ajatellen, että kyse on heidän osaltaan enää vain hyväksynnästä. Todistetusti myös pelkästään samanlaisilta kuulostavien suomalaisten nimien eritteleminen etelän kumppanille on vienyt yhteistyötä eteenpäin.

Jos hankkeen suunnitteluun ei liity valmistelumatkaa, on hyvä, että hankeneuvoja voi käydä tapaamassa kumppanijärjestöä ja edustaa silloin Suomea ja suomalaista järjestöä. Kasvokkain asiat selviävät tehokkuudella, johon sähköpostiviestit eivät yllä. Toisaalta valmistelumatkaa varten hankeneuvoja voi antaa sekä käytännön ohjeita että jakaa kokemuksia monipuolisen suunnittelun piirteistä.

Hankeneuvoja ohjaa, tukee, selittää ja edustaa. Mikään ei kuitenkaan voita järjestöjen suoraa vuoropuhelua keskenään. Tärkein neuvo kentältä onkin, että aikaa ja kärsivällisyyttä kannattaa varata sekä itse hankkeen suunnitteluun että siihen liittyvään sähköpostitteluun.