Uutinen

Globalisaation koetaan lisäävän eriarvoisuutta

Globalisaation etenemistä pidetään liian vauhdikkaana eri puolilla maapalloa. Toisaalta monessa kehitysmaassa arvioidaan, että vauhti saisi olla kovempikin.
Jim Lobe
11.2.2008

IPS -- Talouden globalisaation hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasapuolisesti. Näin arvioi keskimäärin kaksi kolmesta vastaajasta 34 maassa eri puolilla maailmaa, paljastaa tuore BBC-yhtiön kysely.

Vahvimmin globalisaation eriarvoistava vaikutus koettiin Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idän öljyttömissä maissa ja Itä-Aasiassa.

"Johtajien pitäisi huolestua siitä, että tunne epäoikeudenmukaisuudesta on näin laajaa", kyselyn suunnitteluun osallistunut Steve Kull Marylandin yliopistosta sanoo.

Tutkimus ajoittui lokakuulta tammikuun alkuun, joten osakemarkkinoiden tuorein myllerrys ei vaikuttanut siihen, Kull huomauttaa.

Liian nopea tai hidas globalisaatio

Kyselyyn vastasi 34 500 henkeä 34 maassa. Puolet vastaajista piti globalisaation vauhtia liian kovana, mutta 35 prosenttia - pääosin kehitysmaissa - koki sen liian hitaaksi.

Kovasta vauhdista valitettiin erityisesti Egyptissä, Australiassa, Kiinassa ja Espanjassa.

Globalisaation kiihtymistä puolestaan toivottiin Turkissa, Filippiineillä, Portugalissa, Indonesiassa ja Brasiliassa.

Oman maan talouskehitystä pidettiin negatiivisena 21 valtiossa. Tyytymättömimpiä olivat italialaiset, ja länsimaista kärkeen pääsivät myös Yhdysvallat, Portugali ja Ranska.

Kotimaan talouden koettiin kohentuneen varsinkin Kiinassa, Kanadassa, Australiassa, Arabiemiirikunnissa, Venäjällä ja Intiassa.

Kasvu ei jakaudu tasan

Kehitysmaista valituksia kuului eniten Indonesiasta, Filippiineiltä, Keski-Amerikan maista, Meksikosta ja Turkista.

Otantaan kuuluneissa kolmessa Afrikan valtiossa näkemykset kotimaan talouden tilanteesta jakautuivat melko tasan: reilu puolet Ghanan ja Nigerian asukkaista piti kehitystä suotuisana, kun taas Keniassa niukka enemmistö moitti tilannetta.

Useimmissa maissa, missä talouskehitys koettiin hyväksi, valtaosa koki tulosten kuitenkin jakautuvan epäreilusti. Tämä korostui varsinkin Venäjällä, jossa jakoa piti tasapuolisena vain 11 prosenttia, sekä Kiinassa ja Australiassa.