Uutinen

G7 lupasi tapauskohtaisia velkahelpotuksia

G7-ryhmän talousministerit lupasivat Nelson Mandelan tukemalle laajalle, köyhyyden poistamista vaativalle kansalaiskampanjalle, että he tutkivat mahdollisuuksia helpottaa köyhimpien maiden velkataakkaa tapauskohtaisesti.
Sanjay Suri
8.2.2005

IPS -- "Pääsimme yhteisymmärrykseen (pahiten velkaantuiden köyhien maiden velkataakkaa käsittelevään) HIPC-ohjelmaan kuuluvien maiden arvioimisesta tapaus kerrallaan. Olemme valmiita jopa sataprosenttisiin monenkeskisiin velkahelpotuksiin", sanottiin G7-talousministereiden kaksipäiväisen tapaamisen päätteeksi Lontoossa annetussa julkilausumassa.

Lupaus tarkoittaa, että Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioivat kunkin 37:n HIPC-listalla olevan maan tilannetta velkojen mitätöinnin kannalta. Suunnitelmat eivät kata laajempaa, 61 velkaantuneen maan ryhmää.

Sanamuoto "tapaus kerrallaan" jättää paljon epäselväksi. Aiemmin IMF on asettanut velkahelpotusten ehdoiksi sen, että velkaantuneet maat tekevät taloudellisia "uudistuksia". G7-maiden (Yhdysvallat, Kanada, Britannia, Ranska, Saksa, Italia ja Japani) ilmoitus jättää IMF:lle mahdollisuuden pitää edelleen kiinni aikaisemmasta linjastaan.

"Nyt annettu lausunto ei tarkoita velkojen mitätöimistä", ActionAid-järjestön Romilly Greenhill kertoi IPS:lle. "G7:n on selvitettävä tarkalleen, mitä he tarkoittavat tapauskohtaisella harkinnalla."

Lausunto on kuitenkin merkki siitä, että G7 tunnustaa joidenkin maiden tarvitsevan täyttä velkojen anteeksiantoa, Greenhill totesi. "Se antaa suunnan ja sitoo G7:n jatkamaan toimintaa myöhemmissä avustustapaamisissa tänä vuonna."

Julkilausumassa puhutaan laadukkaamman avun tarpeesta, mutta samalla se noudattaa IMF:n linjaa avun liittämisestä taloudellisiin "uudistuksiin".

"Uskomme sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta olevan välttämätöntä, että kehitysmaat toteuttavat kestävän kehityksen politiikkaa", G7-talousministerien lausunnossa todettiin. "Järkevät, vastuulliset ja läpinäkyvät instituutiot sekä menettelytavat ovat perusta taloudellisen kehityksen ylläpitämiselle ja köyhyyden vähentämiselle."

Lausunnossa myös määritellään, millaisia uudistuksia G7 haluaa. "Taloudenhoidon läpinäkyvyys on oleellista. Kehitysmaiden tulisi asettaa korruption poistaminen etusijalle, sillä se on huomattava este kasvulle, yksityisen sektorin kehitykselle, investoinneille sekä köyhyyden vähentämiselle."

Velkahelpotuslupausten ohella G7 esitti jälleen vaatimuksen yksityistämisen edistämisestä. Kehitysyhteistyövarojen nostamisesta 0,7 prosenttiin teollisuusmaiden bruttokansantulosta ei sen sijaan ollut puhetta.

Rahoituslaitoksesta ei sopua

Kokouksessa ei päästy sopuun Britannian valtionvarainministerin Gordon Brownin ehdottamasta Kansainvälisestä rahoituslaitoksesta (International Finance Facility, IFF). Brownin ehdotuksen mukaan IFF keräisi markkinoilta (hallitusten takaamat) 50 miljardia dollaria, ja valtiot käyttäisivät osan tulevista kehitysmäärärahoistaan YK:n vuosituhattavoitteiden aikarajojen mukaisesti. Vuosituhattavoitteet koostuvat kahdeksasta tavoitteesta, joiden ydinajatuksena on köyhyyden vähentäminen.

Yhdysvallat oli jyrkästi IFF:ää vastaan. "Tällainen mekanismi ei sovellu Yhdysvalloille", apulaisvaltionvarainministeri John Taylor sanoi. "Se sopii toisille maille, eikä siinä sinänsä ole mitään vikaa."

Julkilausumaan jäi muotoilu, että talousministerit "sopivat työjärjestyksestä" IFF:n, Saksan ja Ranskan ehdotusten sekä Yhdysvaltain Millennium Challenge Account -ohjelman kesken kehityksen rahoittamiseksi. "Työjärjestys" muotoillaan siten, että "voidaan tehdä päätöksiä siitä, miten ja ketkä osallistuvat rahoituksen kokoamiseksi vuosituhattavoitteiden toteuttamista varten."

Brown vakuutti, että lausunto on merkittävä läpimurto. "Saatamme olla loppusuoralla prosessissa, jonka avulla viimein kykenemme huolehtimaan köyhimpien maiden 20 tai 30 vuoden aikana kertyneistä veloista, joita maat eivät koskaan pystyisi maksamaan", Brown sanoi.

ActionAid-järjestön Romilly Greenhillin mielestä julkilausuma oli vain alku prosessille, joka johtaa kohti heinäkuussa Skotlannissa pidettävää (G7-maiden ja Venäjän) G8-kokousta. Huhti- ja kesäkuussa on lisää kokouksia, joissa keskustellaan velkojen mitätöinnistä ja kehitysavun laadun parantamisesta, hän sanoi. Kansalaisjärjestöt uskovat olevansa nyt aikaisempaa "paremmissa asemissa" velkahelpotus- ja kehitysasioissa.

Lisää tietoa aiheesta