Uutinen

G20:n päätökset etenivät Istanbulissa

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF otti vuosikokouksessaan Istanbulissa vastaan G20:n asettaman roolin maailman taloudenhoitajana. Maailmanpankin lisärahoitus saa odottaa kevääseen.
Jari Nousiainen
6.10.2009

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin äänivaltauudistukset menivät läpi kuten G20-kokouksessa Pittsburghissa syyskuun lopulla päätettiin. Kehitysmaiden G24-ryhmä olisi halunnut suurempia muutoksia ääniosuuksiin. Lopputulos oli odotettu, sillä G20-mailla on vahva edustus sekä IMF:n että Maailmanpankin ohjausryhmissä.

Vaikka äänivallan uusjako on saatu alulle, jäsenmaiden tasa-arvoiseen edustukseen kansainvälisten rahoituslaitosten johdossa on vielä matkaa. Aliedustettuina on myös rikkaita maita, ja toisaalta G24-ryhmä nimenomaisesti vaati, ettei kehitysmaiden äänivallan lisäystä pidä ottaa pois toisilta kehitysmailta. Esimerkiksi Venezuelalla on tällä hetkellä yliedustus, Bretton Woods Projectin arviossa kommentoidaan.

Lisäksi kokouksessa sitouduttiin muuttamaan IMF:n johdon nimittämistä "avoimeksi, ansioihin perustuvaksi ja läpinäkyväksi". Tähän asti sekä IMF:n että Maailmanpankin johtajat on nimitetty Yhdysvaltojen ja Euroopan keskinäisellä sopimuksella.

Ennen kokouksia Maailmanpankin johtaja Robert Zoellick varoitti pankkia uhkaavista rahoitusvaikeuksista ensi vuoden puoliväliin mennessä, jos kehitysmaiden lainantarve pysyy nykyisellään. Tähän ei kokouksessa tullut mitään ratkaisua, vaikka rahavirtojen paisuminen huomioitiinkin, ja rahoitus luvattiin taata. Tilannetta seurataan pankin kevätkokoukseen asti, ja sillä välin pankin tulee "täysin hyödyntää olemassaolevat resurssinsa".

IMF G20-ryhmän taloudenhoitajaksi

Merkittävin tulos Istanbulin kokouksista oli Wall Street Journalin mukaan, että G20:n asema maailmantalouden johdossa ja IMF:n rooli sen avustajana konkretisoituivat – ja hyväksyttiin.

Ilman virallista roolia G20 tarvitsee jonkin organisaation toteuttamaan päätöksiään, Wall Street Journal kirjoittaa. Toisaalta IMF:n ohjeiden perustuminen G20:n päätöksiin voi lehden mukaan antaa IMF:lle enemmän valtaa myös suurimpiin jäsenmaihin, jotka eivät ole perinteisesti rahaston talousohjauksesta enempiä välittäneet.

Asian toinen puoli on edustavuuden ongelma. G20 jättää 165 IMF:n jäsenmaata ulos päätöksenteosta. Stanley Fischer Israelin keskuspankista taas olisi valmis korvaamaan IMF:n johtokunnan suoraan G20:llä.

G20 on pyytänyt valuuttarahastoa arvioimaan toimet maailmantalouden valvomiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi. IMF:n odotetaan myös kehittävän välineitä talouskuplista varoittamiseen.

Raportti: IMF pahensi kriisiä

Uusi maailmantalouden valvoja sai osakseen kritiikkiä jo vuosikokousten alla. Talouskriisistä on syytetty yleisesti huonoa talouspolitiikkaa ja ekonomistien perusteettomia oletuksia. Centre for Economic and Policy Research (CEPR) osoittaa sormensa IMF:n politiikan virheisiin ja ylioptimismiin.

CEPR:n raportissa arvioidaan IMF:n lainaehdot 41 maan kanssa, ja niistä 31 sisältää lainansaajamaiden talouspolitiikkaan sellaisia vaatimuksia ja rajoituksia, jotka ovat omiaan pahentamaan taantumaa, kirjoittaa Guardian.

Raportin mukaan IMF:n ohjeet perustuivat useissa tapauksissa ylioptimistisiin odotuksiin talouskasvusta: IMF on laskenut bruttokansantuotteen kasvuennustettaan yli kolme prosenttia liki puolessa niistä maista, joita se on arvioinut. Joissakin tapauksissa korjausta alaspäin on tullut jopa seitsemän prosenttia, ja CEPR odottaa uusien arviointien tuottavan lisää korjattuja kasvuennusteita.

CEPR ihmettelee, kuinka IMF ei ole pystynyt ennakoimaan taantumaa ja sen vaikutuksia kehitysmaihin, vaikka sen käytössä on yksi maailman suurimmista taloudellisista tutkimuslaitoksista. Rahasto myös julkaisee puolivuosittain arvostettua World Economic Outlook -raporttia, jonka tarkoituksena olisi nimenomaan analysoida talouden trendejä. IMF:n on aika arvioida talouspoliittisten ohjeidensa perusteita, kehottaa CEPR.

"Kriisin laajuuden käytyä ilmeiseksi käytännössä kaikissa ohjelmissa vaatimuksia löysennettiin nopeasti ja huomattavasti", IMF vastaa raportin kritiikkiin Guardianin mukaan.

Lisää tietoa aiheesta