Uutinen

G20-maat pyrkivät vapaakaupalla eroon finanssikriisistä

Kehittyvien ja kehittyneiden G20-maiden johtajat sitoutuivat Washingtonissa kamppailemaan yhdessä finanssikriisin voittamiseksi. Maiden päämiehet kiittelivät kokouksen antia, vaikka selkeät, kehitysmaille tärkeät päätökset jäivät puuttumaan.
Olli Seuri
17.11.2008

Maailman 20 suurimman talousmaan johtajat painottivat yhteisten toimien tärkeyttä käynnissä olevan talouskriisin voittamiseksi Washingtonissa käydyssä kokouksessa 14.-15.11. He sitoutuivat tekemään finanssijärjestelmiin "tarvittavat reformit", joista esiin nousi ainakin Maailmanpankin ja IMF:n maltillinen uudistaminen, rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyden lisääminen sekä johdannaismarkkinoiden tuominen säätelyn piiriin.

G20-viikonlopun aikana selvisi, että Euroopan unioni on virallisesti taantumassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoikin, ettei yhtään kiveä jätetä nyt kääntämättä talouskriisin selvittämiseksi. Hän myös toivoi, että YK:n kehitysrahoitushuippukokouksessa Dohassa 29.11.-2.12. käsiteltävät kysymykset saataisiin selvitettyä vielä Yhdysvaltain nykyisen hallinnon kanssa.

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush sanoi uutistoimisto BBC:n mukaan, että G20-maiden finanssiministerit neuvottelevat seuraavaksi yksityiskohtaisista uudistusehdotuksista ja raportoivat niistä valtioiden päämiehille.

Kehittyvät maat haluavat äänensä kuuluviin

Finanssikriisin torjuntakokoukseen pääsivät kehittyneiden talousmaiden lisäksi osallistumaan myös esimerkiksi Kiina, Brasilia, Intia ja Argentiina. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silva piti kokousta historiallisena, eikä rikkaiden maiden G8-ryhmällä ole hänen mukaansa enää sijaa globalisoituneessa maailmassa.

Meksikon presidentti Felipe Calderón kyseenalaisti markkinoiden itsesääntelyn toimivuuden ja toi esiin rikkaiden maiden vastuun kriisissä. Nyt ei Calderónin mukaan ole protektionismin, vaan nopeiden ja päättäväisten uudistusten aika.

"On tärkeää painottaa, ettei kriisi lähtenyt kehittyvistä maista. Päinvastoin, elinvoimaiset nousevat taloudet ovat pitäneet globaalin talouden rattaat liikkeessä", hän sanoi omassa puheenvuorossaan Mexidata.info-sivuston mukaan.

Talousarkkitehtuurin uudistus vielä epäselvä

Washingtoniin kokoontuneet maat korostivat varsinkin vapaakaupan roolia globaalin talouden elvyttämisessä. Hieman epäselväksi kuitenkin jäi, mitä esimerkiksi Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin toive "talousarkitehtuurin uudelleenrakentamisesta" todella tarkoittaa.

G20-maat korostivat esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluiden vauhdittamista. Intian kauppaministeri Kamal Nath arveli Financial Times -sanomalehdessä, että tämä sitoumus on tervetullut.

"Vielä tervetulleempaa kuitenkin olisi, jos teollisuusmaat tulisivat vastaan vaatimuksissaan sen sijaan, että pyytävät myönnytyksiä kehitysmailta."

Nath totesi, ettei edistystä ole tapahtunut neuvottelujen avainkysymyksissä, kuten maataloustuotannon suojelemisessa tuontipiikeiltä tai länsimaiden vaatimuksissa avata kehitysmaiden teollisuusmarkkinat kilpailulle yhdellä rysäyksellä.

 

Lisää tietoa aiheesta