Uutinen

FinnWatch: Miksi Wärtsilä osallistuu kyseenalaiseen voimalahankkeeseen?

FinnWatchin tiedote
7.3.2003

FinnWatch haluaa selvityksiä Wärtsilän osallisuudesta Tansaniassa toteutetussa dieselvoimalahankkeessa. Yhtiön nimi on ollut esillä kansainvälisissä julkaisuissa, joissa hanketta pidetään sekä vaikutuksiltaan että toteutustavaltaan erittäin kyseenalaisena.

Wärtsilän nimi kytketään malesialais-tansanialaiseen IPTL-yhtiöön (Independent Power Tanzania Limited), jolle Wärtsilä Hollanti rakensi 100 megawatin dieselvoimalan Dar es Salaamiin. Pitkien kiistojen jälkeen generaattorit alkoivat käydä tammikuussa 2002. Voimalan käyttöaste jäi viime vuonna keskimäärin kahdeksaan prosenttiin. Laitoksen käytöstä ja huollosta vastaa Wärtsilä Tanzania Ltd. valtiollisen energiantuotanto- ja jakeluyhtiö Tanescon lukuun.

Tanesco on sitoutunut ostamaan sähkön hintaan 0,54 Yhdysvaltain dollaria kilowattitunti; hinta on 18-kertainen vesivoimaan verrattuna. Kalleimmillaan IPTL:n kilowattitunti maksoi viime vuonna 6 dollaria. Keniassa Wärtsilän vastaavan voimalan sähkö maksoi reilut kymmenen senttiä. IPTL käy kalliiksi Tansanian valtiolle ja Tanescolle: ne maksavat sille yhteensä noin 100 000 dollaria päivässä, tuottipa voimala sähköä tai ei. Toimilupa on myönnetty 20 vuodeksi.

Saamiensa tietojen perusteella FinnWatch on huolissaan Wärtsilän osallistumisesta tähän hankkeeseen ainakin kolmesta syystä. Hankkeen yhtäältä sosiaaliset ja toisaalta kansantaloudelliset vaikutukset ovat kyseenalaiset. Kolmanneksi, malesialais-tansanialaista IPTL:ää kiusaavat syytökset korruptiosta ja ylihinnoittelusta. Nykyehdoin IPTL:lle kanavoituisi lähes neljännes Tansanian velkahelpotuksista 20 vuodessa. IPTL:n voimala on maan ensimmäinen yksityinen energiahanke, mikä liittyy myös maan energiasektorin yksityistämissuunnitelmiin.

Wärtsilä-konsernin mukaan sen arvoja ovat avoimuus, rehellisyys ja kunnioitus, joilla yhtiö haluaa luoda taloudellista toimeliaisuutta. Suomesta on ulkomailla kuva lahjomattomana maana.

FinnWatch vaatii tapauksen perinpohjaista selvittämistä sekä Wärtsilältä että valtiorahoittajalta.

Voimalahanke nielee köyhyyden vähentämisen ja velkahelpotusten kanssa painivan Tansanian budjetista lähes 40 miljoonaa dollaria vuodessa - enemmän kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteenlasketun vuotuisen 2002-03 budjettituen (25,5 milj. dollaria). Viime vuonna Suomen budjettituki oli n. 1,9 miljoonaa USD. Maan Suomesta saama koko kehitysapu oli 15,5 miljoonaa dollaria vuonna 2001 ja viime vuonna samaa suuruusluokkaa.


Lisätiedot: Koordinaattori Eeva Simola, (09) 877 50121, 044 574 4744
eeva.simola@finnwatch.org

FinnWatch seuraa ja tutkii suomalaisten yritysten toimintaa kehitys- ja siirtymätalousmaissa ihmis- ja ay-oikeuksien, ympäristön ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Toimimme sekä oma-aloitteisesti että muihin reagoiden. Haluamme myös herättää keskustelua tärkeiksi arvioimistamme aiheista.