Uutinen

Finnwatch: Korkotukiluotot - kehitysapua vai kovaa bisnestä?

Finnwatchin raportissa Instrumentarium Costa Ricassa – Kehitystä vai kovaa sairaalalaitebisnestä? taustoitetaan julkisuuteen nousseita korruptioepäilyjä ja kyseenalaistetaan korkotukijärjestelmän toimivuus osana kehitysyhteistyötä.
Sanna Jäppinen
2.12.2005

Instrumentarium-Medko Medical toimitti vuosina 2001-2003 Costa Rican kansaneläkelaitoksella sairaalalaitteita 32 miljoonan dollarin korkotukiluotolla ja 7,5 miljoonan dollarin kaupallisella luotolla. Korkotukihanke hyväksyttiin Suomen ulkoministeriössä.

Keväällä 2004 costaricalainen lehdistö paljasti ison lahjussotkun, jossa oli mukana maan poliitikkoja, virkamiehiä ja yritysjohtajia. Skandaalin osana oli myös suomalainen vientihanke. "Proyecto Finlandiaan" liittyen Costa Ricassa on meneillään useita tutkintoja, mutta syytteitä ei ole nostettu. Ulkoministeriö teki aiheesta tutkintapyynnön poliisille lokakuussa 2005, sen jälkeen kun FST oli käsitellyt aihetta Spotlight-ohjelmassa.

Ammattiyhdistys- ja kansalaisjärjestöjen tietotoimiston Finnwatchin raportin julkistustilaisuudessa 1.12. arvosteltiin ulkoministeriön hidasta reagointia.

"Costa Ricassa on ihmetelty Suomen hiljaisuutta, varsinkin kun Suomi esiintyy korruption vastaisena maana", totesi raportin toimittaja Tove Selin.

"Ulkoministeriö ei ole pyrkinyt salamaan mitään. Tiedotus on ollut avointa, arkisto on avoin ja kysymyksiin on vastattu", totesi apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen ulkoministeriöstä. "Piti olla jotakin, jonka perusteella pyydetään tutkimusta. Jos costaricalaiset lahjovat costaricalaisia, on se heidän asiansa. Jos laitetoimittajassa on vikaa, koskee asia ulkoministeriöstä, sillä valvomme korkotuen käyttöä."

"Costaricalaiset viranomaiset tutkivat mahdollista rikosta, eikä ollut todisteita suomalaisen tahon osallisuudesta. Pohdimme jo aikaisemmin, pitäisikö tehdä tutkintapyyntö, mutta totesimme ettei ole todisteita", täydensi lakimies Ossi Malmberg ulkoministeriöstä.

Tutkintapyynnön sisällöstä ministeriön edustajat eivät kertoneet, sillä tutkimuksen ollessa käynnissä se on salainen.

"Korkotukiluottoa ei pitäisi sekoittaa kehitysyhteistyöhön"

Finnwatch haluaa painottaa julkisuudessa esiin nousseiden korruptioepäilyjen ohella myös tapauksen kehitysulottuvuutta.

"Korkotukiluottojen tulisi noudattaa kehityspoliittisia päämääriä. Niistä tärkein on köyhyyden vähentäminen, mutta tämä ja monet muutkin korkotuetut terveyshankkeet ovat johtaneet pikemminkin köyhyyden lisääntymiseen", raportissa todetaan. "Costa Rican tapauksessa ylisuuri laina tarpeettomista ja liian monimutkaisista laitteista lankeaa veronmaksajien  maksettavaksi kiristyneen verotuksen takia."

Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa toimiva costaricalainen tutkija Florencia Quesada toivoi, että Costa Rican tapaus johtaisi korkotukijärjestelmän uudelleen arviointiin. "Korkotuetut kaupat eivät perustu maiden todellisiin tarpeisiin, eikä korkotukiluottoa pitäisi sekoittaa kehitysyhteistyöhön."

Järjestelmän kehittämistä kaipasi myös yleisön joukosta puhunut apulaisosastopäällikkö Christian Sundgren ulkoministeriöstä. "Kehitysmaat itse haluavat kaupallista yhteistyötä. Nyt olisikin otettava yksi askel eteenpäin ja kehitettävä todellinen kumppanuus-instrumentti, jolla oikeasti jaetaan osaamista."

Kepa osallistui raporttiin yhtenä rahoittajana.

Lisää tietoa aiheesta