Uutinen

Finnwatch aloitti toimintansa

Tarve tarkastella yritysten yhteiskunnallisen vastuun kysymyksiä kehitysmaissa ja myös siirtymävaihetalouksissa on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. 1.10. aloitti toimintansa kansalaisjärjestöjen FinnWatch, joka seuraa suomalaisperäisten yritysten toimintaa näissä maissa.
FinnWatchin tiedote
24.10.2002

FinnWatch kerää ja systematisoi tietoa yritysten toiminnasta ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin, kehitykseen, luontoon ja terveyteen. Toiminnalla pyritään rakentavasti siihen, että yritysten vakuuttama vastuullisuus toteutuu kaukana pääkonttoristakin. Samalla halutaan vahvistaa kansalaiskeskustelua kansainvälisen yritystoiminnan vastuullisuudesta Suomessa.

Ammattiyhdistysliike on tuonut esille työntekijöiden oikeudet ja lapsityövoiman käytön ongelmat, ihmisoikeus-, kehitys- ja ympäristöjärjestöt puolestaan yritysten kansainvälisen toiminnan lisääntyneen vaikutusvallan seurauksia. Kuluttajajärjestöt kiinnittävät huomiota maailmanlaajuiseen työnjakoon, tuotannon ja kaupan vaikutuksiin. Yrityksille ei haluta antaa vapauksia ilman vastuuta.

Viime vuoden lopussa 3 900 suomalaisyritystä oli edustettuna ulkomailla, ja niillä oli siellä mm. 749 tytäryhtiötä. Yritysten toiminta on levinnyt kaikille mantereille, etenkin Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Vuoden alussa esimerkiksi Brasiliassa toimi kaikkiaan 187 suomalaista yritystä, joista 25 oli Suomessa päämajaa pitävien firmojen tytär- tai osakkuusyrityksiä. Kiinassa suomalaisia yrityksiä oli 100-160 ja tuotantolaitoksia noin 60. Suomalaisyritykset ovat vahvasti edustettuina myös Indonesiassa.

Useat yritykset vakuuttavat toimivansa vastuullisesti. Yritysten tulee kaikkialla toiminnassaan soveltaa kansainvälisiä sitoumuksia kuten YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia ja ILO:n työelämää koskevia perusnormeja ja sopimuksia sekä ympäristösopimuksia kuten Rion sopimusta. Suuntaa antavat ovat myös mm. OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja YK:n pääsihteerin Kofi Annanin Global Compact -aloite. Erilaiset yritysten omat toimintalinjat lisääntyvät, eivätkä nekään saa unohtua pääkonttoriin.

Määrätietoista yritysseurantaa varten FinnWatch hankkii tietoja useista eri lähteistä, niin eri sidosryhmiltä kuin yrityksiltäkin. Tutkimuksia tehdään yhdessä kohdemaiden ay- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. FinnWatchiin sitoutuneiden järjestöjen kontakteilla saavutetaan yritysten työntekijöitä ja muita ihmisryhmiä, joihin yritystoiminta mahdollisesti vaikuttaa. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä ruotsalaisen SwedWatchin ja norjalaisen NorWatchin kanssa, koska monet yritykset ovat yhteispohjoismaisessa omistuksessa.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry, Kuluttajat-Konsumenterna ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry. Vuoden 2002 budjetti on 23 000 euroa, josta suurin osa on saatu Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön tiedotustukien määrärahoista. Hankkeella on yksi työntekijä: projektin koordinaattorina työskentelee toimittaja Eeva Simola M.A.

Yhteystiedot: Eeva Simola, puh. (09) 8775 0121, 0444 574 4744; eeva.simola@finnwatch.org
Osoite: FinnWatch, c/o Kuluttajat-Konsumenterna ry, Kasöörinkatu 3 B, 00520 Helsinki