Uutinen

Faces - yksi vastaus monikulttuurisuuden haasteisiin

Anja Tarhala
30.5.2000

Suomalaisilla on nykyään kiitettävästi mahdollisuuksia tutustua maahanmuuttajien kulttuuriin erilaisissa tilaisuuksissa. Usein tilaisuuksien luonne on kuitenkin kovin yksisuuntainen: maahanmuuttajat ovat objekti, jota suomalaiset tarkkailevat. Vasta viime aikoina on aloitettu tietoisesti projekteja, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat yhdessä työstävät erilaisia kulttuuriohjelmia. Kassandra 2000 on hyvä esimerkki tästä.

Karjaalla lähdettiin hakemaan vastausta monikulttuurisuuden haasteisiin nelisen vuotta sitten. Kaksikielinen Kulturförening Etnokult kulttuuriyhdistys ry. on pyrkinyt luomaan tilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat ja suomalaiset voivat kohdata ilman vastakkainasettelua. Yhdistyksen toimintakertomus sisältää runsaasti ideoita, joiden avulla voitaisiin lisätä kahdensuuntaista kulttuurin tuntemusta. Sitähän monikulttuurisuus laajemmassa merkityksessään juuri tarkoittaa: kulttuurien rauhanomaista rinnakkaiseloa, toinen toisiltaan oppien, yhdessä kokemalla.

Tällä hetkellä yhdistyksen toiminnan näkyvin muoto on Faces-festivaalien järjestäminen. Kolmannen kerran järjestettävät festivaalit eivät ole yhdistykselle varsinainen rahasampo, pikemminkin päinvastoin. Siitä huolimatta yhdistys uskoo festivaalien tuovan Suomen kesään oman arvokkaan lisänsä ja täyttävän etnisten vähemmistökulttuurien tarvetta tuoda omaa osaamistaan esille.

Maailmaa ja mielipiteitä ei muuteta yhdessä yössä. Etnokult ry:ssä uskotaan siihen, että suvaitsevaisuuden puolesta tehtävä työ tuottaa monikulttuurisuutta ja vähentää rasismia. Maahanmuuttajan asemaa helpottaa vahva itsetunto ja tilaisuudet, joissa voi olla ylpeä omista juuristaan. Tällaisia tilaisuuksia Etnokult pyrkii luomaan. Faces on osoitus siitä, että maailma ei enää ole vain kylässä - uudet kasvot ovat tulleet jäädäkseen.