Uutinen

Europarlamentti: EU:n huomioitava kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnat

Euroopan parlamentti vaatii, että EU:n olisi kehitysyhteistyössään satsattava kehitysmaiden omistajuuden kasvattamiseen muun muassa lisäämällä kansalaisyhteiskuntien osallistamista.
Sanna Jäppinen
29.1.2007

Euroopan parlamentin kehityspoliittinen valiokunta vaatii, että EU:n rahoittamaa kehitysyhteistyötä pitäisi seurata nykyistä tarkemmin, IPS uutisoi. Valiokunta on aloittanut muun muassa Euroopan komission tekemien maakohtaisten strategia-asiakirjojen (Country Strategy Paper, CPS) analysoinnin.

Parlamentin mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti komission lupaukseen edistää avunsaajamaiden omistajuutta kehitysyhteishankkeista. Esimerkiksi vuonna 2000 EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueiden maiden (AKT-maat) välillä tehdyssä Cotonoun sopimuksessa komissiolle määritellään laillinen velvollisuus konsultoida myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita hankkeita suunniteltaessa.

Kehityspoliittisen valiokunnan apuna analyysissä ovat muun muassa kehitysjärjestöjen Eurostep-verkoston viime vuonna julkistama "We decide, you own" -tutkimus Euroopan kehitysrahaston (EKR) myöntämien varojen käytöstä Beninissä, Burundissa, Kamerunissa ja Sambiassa.

EKR on EU:n tärkein tukiväline AKT-maiden suuntaan, ja esimerkiksi vuosille 2000-2007 rahaston määräraha on 13,5 miljardia euroa.

Eurostepin mukaan kansalaisjärjestöjä ei kuultu lainkaan tai hyvin vähän, kun EKR:n 10. kauden ohjelmia vuosille 2008-2013 suunniteltiin.

"Jos todella halutaan, että kehitysmailla on omistajuus EU:n rahoittamista ohjelmista, tarvitaan konsultointiprosessia niiden tahojen kanssa, joita kehitys koskee", Eurostepin johtaja Simon Stocker totesi.

EU:n kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Louis Michelin mukaan "edistystä on tapahtunut" kansalaisjärjestöjen kuulemisessa, IPS kirjoittaa.

Myös komission kehitysyhteistyön pääosaston johtaja Stefan Manservisi toteaa Cotonoun sopimuksen ohjaavan vahvasti päivittäistä työtään.

"Komissio tulee erityisesti huomioimaan Eurostepin antamat suositukset pyrkiessään vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista ohjelmaprosesseihin", Manservisi vakuutti kirjeessä, jonka hän lähetti joulukuun lopussa Eurostepin Stockerille.

Lisää tietoa aiheesta