Uutinen

Euroopan parlamentti sanoi "kyllä" pörssiverolle

Rahoitusmarkkinavero kannattaa ottaa käyttöön kansainvälisesti, mutta ensi vaiheessa pelkkä Euroopan unionin taso riittää, sanoo Euroopan parlamentin selvä enemmistö.
Esa Salminen
9.3.2011

Euroopan parlamentti äänesti 8. maaliskuuta kahdesta mietinnöstä, joissa peräänkuulutetaan kansainvälistä rahoitusmarkkinaveroa. Sekä Eva Jolyn valmistelema verotuksen ja kehityksen mietintö että Anni Podimatan innovatiivisten rahoituslähteiden mietintö hyväksyttiin.

Mietinnöt hyväksyessään Euroopan parlamentti asettui yhä voimakkaammin kansainvälisen verotuksen puolelle ja veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan.

EU:sta voi aloittaa

Siinä kun Eva Jolyn mietinnössä perätään globaalia pörssiveroa, on Podimatan mietintö astetta radikaalimpi. Sen mukaan vero voitaisiin ensi vaiheessa toteuttaa myös vain EU:n tasolla, jos täysin kansainvälisen veron aikaansaaminen osoittautuu liian vaikeaksi.

Mietinnöissä arvioidaan, että rahoitusmarkkinavero voisi tuottaa noin 200 miljardia euroa vuosittain. Se myös hillitsisi mietintöjen mukaan keinottelua ja vakauttaisi markkinoita.

Jolyn raportti hyväksyttiin kädennostoäänestyksellä, Podimatan äänin 529 puolesta, 127 vastaan ja 19 poissa. Suomalaisedustajista Podimatan mietinnön puolesta äänestivät Sari Essayah, Satu Hassi, Heidi Hautala, Ville Itälä, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner, Sirpa Pietikäinen ja Mitro Repo. Vastaan puolestaan Carl Haglund ja Hannu Takkula. Poissa oli Timo Soini.

Tarkemmassa äänestyksessä kysyttiin, voidaanko vero ottaa käyttöön vain EU:ssa, jos kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan. Se hyväksyttiin äänin 360-299. Suomalaisedustajista mietinnön hyväksymistä kannattavat Essayah, Itälä, Korhola ja Manner olivat vain Euroopan tasolla toteutettavaa veroa vastaan. Muut mietintöä puolustaneet kannattivat sitäkin.