Uutinen

EU:n uusi ohjelma tukee kehitysmaiden tutkijoita

Euroopan komission perustaman rahoitusohjelman tavoitteena on lisätä kehitysmaiden tutkijoiden osallistumista eurooppalaisiin tutkimusryhmiin.
Janne Hukka
14.3.2006

Euroopan komissio on perustanut uuden rahoitusohjelman tukemaan kehitysmaiden tutkijoita. Helmikuussa annettu 20 miljoonan euron lisärahoitus unionin jo nyt tukemille tutkimusprojekteille on tarkoitettu kehitysmaista tulevien tutkijoiden palkkaamiseen eurooppalaisten tutkimusryhmien jäseniksi.

Ohjelman yhtenä tavoitteena on paikata kehitysmaiden tutkijoiden vähäistä osanottoa Euroopan unionin yhteisessä tiedeohjelmassa, SciDev.net kirjoittaa. Nyt perustettu rahoitus on avoin kaikille Afrikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan, Välimeren alueen sekä Karibian ja Tyynenmeren saarivaltioiden tutkijoille.

Komission kansainvälisistä asioista vastaava András Siegler sanoi SciDev.netin haastattelussa tämän olevan ensimmäinen kerta, kun Euroopan tiedeohjelmassa varataan rahoitusta erityisesti kehitysmaista tuleville tutkijoille.

"Haluamme saada eurooppalaisia tiedemiehiä näkemään tämänkaltaisesta yhteistyöstä saatavat hyödyt", Siegler sanoo.

Ohjelma kutsuu nuoria ja kokeneita tutkijoita käyttämään mahdollisuutta hyväkseen. Tutkimusohjelmien vetäjät tekevät erillisen rahoitushakemuksen kehitysmaan tutkijan puolesta.

Osanottajien ei odoteta muuttavan Eurooppaan, vaan he voivat tehdä tutkimusta omista maistaan käsin. Näin he voivat myös vahvistaa maidensa tutkimusinfrastruktuuria.

Lisää tietoa aiheesta